چهارشنبه 8 تیر 1384

درخواست شرکت کنندگان در کنفرانس "ايران پس از انتخابات" براي آزادي زرافشان و گنجي

کنفرانس ايران پس از انتخابات عصر روز چهارشنبه 8 تير در بروکس پايتخت اتحاديه اروپا پايان يافت. اين کنفرانس به دعوت احزاب سبز اروپايي در يکي از سالن هاي پارلمان برگزار شد و حضور جمع کثيري از ايرانيان در آن حاکي از اهميتي بود که ايرانيان خصوصا تعداد قابل توجهي از فعالين سياسي براي تاثير احتمالي اروپا در مسائل ايران و تحولات بعد از انتخابات قائلند.

در پايان اين کنفرانس مهرداد درویش پور، با توجه به وضعيت بحراني اکبر گنجي و زرافشان، قطعنامه کوتاهي را به نمايندگي از ديگر شرکت کنندگان (در پانل ها) خطاب به اتحاديه اروپا قرائت کرد که مورد تاييد رئيس جلسه خانم بير و حاضران در کنفرانس نيز قرار گرفت.

متن قطعنامه از اين قرار است:

ما شرکت کنندگان در اين کنفرانس، اعضاي پارلمان اروپا، شورا و کميسيون اتحاديه اروپا را فرا مي خوانيم تا از نفوذ خود براي آزادي زندانيان سياسي در ايران و بويژه ناصر زرافشان و اکبر گنجي استفاده کنند.

29 ژوئيه 2005

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براي مطالعه متن انگليسي اين قطعنامه، اينجا را کليک نماييد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست شرکت کنندگان در کنفرانس "ايران پس از انتخابات" براي آزادي زرافشان و گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016