جمعه 18 شهریور 1384

محسن رضايي: نبايدبگذاريم عدالت تبديل به گداخانه شود؛ پيام مردم درانتخابات،انتقاد به عملكرد دولتمردان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - سمنان
سرويس: سياسي

دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ششمين نشست سالانه‌ي اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در سمنان، گفت:« پيام مردمي كه در انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري شركت كردند اين بود كه ما نظام را قبول داريم، ولي به عملكرد دولتمردان انتقاد داريم و مي‌خواهيم به آينده نزديك شويم.»

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد:« ملت ايران با ريسك بزرگي كه انجام دادند به فردي ناشناخته شده راي دادند.آنها دولتمردان را نقد كردند ولي نخواستند كه حركت آن متوقف شود.مردم مي‌خواستند اعلام كنند كه خودشان تصميم‌گيرنده نهايي هستند نه صاحبان ثروت و قدرت.»

وي ادامه داد:« مهم‌ترين مسئله كه در سياست آينده ايران نقش خواهد داشت مردم هستند، ولي اگر مردم فراموش شوند براي كساني كه اين گزينه را برگزيده‌اند شكست ديگري خواهد بود و اين آحاد مردم هستند كه براي سياست كشور تصميم مي‌گيرند.»


رضايي افزود:« از نگاه حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي است كه بايد دولت نقد شود.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به سوالي در مورد ارزيابي از نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري،اظهار داشت:« اين انتخابات يك پرده دو طرفه است كه يك طرف آن 27 خرداد و طرف ديگر آن 3 تير است.»

وي ادامه داد:« در مرحله‌ي اول فردي انتخاب نشد به خاطر اين بود كه مردم مي‌خواستند قدرت از نسل اول به نسل دوم عبور دهند و آقاي احمدي‌نژاد اولين نسل دومي است كه دولت را شكل مي‌دهد و اگر دولت وي موفق شود وحدت اصولگرايان بيش از پيش خواهد شد.»


وي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد انرژي هسته‌اي ايران، تصريح كرد:« يك دوره‌ي جديد آغاز شده كه علاوه بر نگاه غرب نگاه شرق هم به آن اضافه شده كه اگر ايران روي ديپلماسي خود پافشاري نمايد موفق خواهد بود.»

وي ادامه داد:« تهديد رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت بلوفي بيش نبود كه بدين وسيله اطلاعات ما را كسب كردند و اهرم‌هاي ما را در داخل ضعيف نمودند.»

رضايي خاطر نشان كرد: « اگر پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود قيمت نفت نيز از هشتاد دلار بيشتر خواهد شد و زماني كه اروپاييان سعي نمايند پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهند آنها بازنده خواهند بود و فينال بين ايران و آمريكا است.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل مشكلات فراواني را در هشت سال گذشته داشته‌اند، ولي به حيات سياسي خود ادامه داده‌اند، افزود:« دوره‌ي آينده تشكل‌هاي دانشجويي، دوره‌ي ثمر است و انجمن‌هاي اسلامي مستقل يكي از اميدهاي شكل‌گيري فضا و گفتمان سياسي جديد در آينده مي‌باشند.»

وي با اشاره به اينكه در جامعه‌ي ما بعد اجتماعي اسلام مورد توجه قرار نگرفته، تصريح كرد:« بايد به سه بعد فردي، سياسي و اجتماعي از جمله حقوق شهروندي، حقوق اجتماعي، حقوق سياسي توجه شود كه اگر حقوق اجتماعي ايجاد نشود. نگاه دولت تغيير خواهد كرد.»

وي خاطرنشان كرد:« دولت بايد از نگاه حقوق شهروندي نقد شود كه در اين راستا نبايد بگذاريم عدالت تبديل به گداخانه شود.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضايي در پاسخ به سوالي در مورد نحوه‌ي همكاري و تعامل با احمدي‌نژاد گفت:« آقاي احمدي‌نژاد فردي دلسوز است. وي اولين نسل دومي است كه دولت را شكل مي‌دهد.»

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد كناره‌گيري خود از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت:« به دليل اين كه اثرگذاري بيشتري داشته باشم از انتخابات كناره‌گيري كردم، اما هم‌چنان در سياست حضور فعال خواهم داشت.»

Copyright: gooya.com 2016