چهارشنبه 23 شهریور 1384

آزادي مشروط عباس شكوهمند فعال دانشجويي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم از آزادي مشروط ديگر عضو اين تشكل دانشجويي از زندان خبر داد.

عباس شكوهمند به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: محمدعلي عبادي پس از تحمل سه ماه از محكوميت شش ماهه‌ي خود، شب گذشته طبق ماده‌ي 38 قانون مجازات اسلامي مبني بر نداشتن سابقه‌ي كيفري، به طور مشروط آزاد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزادي مشروط عباس شكوهمند فعال دانشجويي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016