یکشنبه 3 مهر 1384

به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي؛ سردبير نشريه‌ي دانشجويي "سپيده" به دادسرا احضار شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وكيل مدافع سردبير نشريه‌ي دانشجويي «سپيده» دانشگاه اميركبير گفت:با شكايت يكي از نهادها به علت ارائه‌ي گزارشي از مرگ يك دانشجو،پرونده‌اي براي موكلم در شعبه‌ي ششم دادسراي كاركنان دولت مفتوح و احضار شد.

اين وكيل دادگستري درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اتهام مطروحه براي موكلم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: معتقدم با توجه به اين‌كه قرار بود تمام اين موارد در كميته‌ي انضباطي مورد رسيدگي قرار گيرد، دادسرا به رويه‌ي قضايي درباره‌ي دانشجويان توجه نكرده است.

وكيل مدافع سردبير نشريه‌ي دانشجويي «سپيده» ابراز اميدواري كرد كه با ارائه‌ي توضيحاتش براي سلماسي مديرمسوول نشريه‌ي دانشجويي سپيده قرار منع پيگرد صادر شود.

Copyright: gooya.com 2016