جمعه 4 آذر 1384

آقاجري در نشست ماهانه‌ اصلاح‌طلبان و روشنفكران: تغيير بايد از درون انسان باشد تا تاثير بگذارد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

دور جديد نشست‌هاي ماهانه اصلاح‌طلبان و روشنفكران پنج‌شنبه‌شب‌ در منزل عبدالله نوري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نشست كه تعداد زيادي از روشنفكران و چهره‌هاي اصلاح‌طلب فعال در دولت فعلي در آن حضور داشته هاشم آقاجري طي سخناني با برشمردن تفاوت‌هاي انسان و حيوان مفيد بودن انسان را يكي از موارد اين تفاوت برشمرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در بخش ديگري از اين اظهاراتش لزوم تغيير از درون انسان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در غيراين‌صورت تغيير از بيرون نمي‌تواند تاثيرگذار باشد.

دور جديد نشست‌هاي ماهانه اصلاح‌طلبان و روشنفكران - كه پيش از انتخابات مجلس هفتم برگزار مي‌شد - از ماه جاري در پنج‌شنبه‌ي اول هرماه در منزل عبدالله نوري برگزار مي‌شود.

Copyright: gooya.com 2016