پنجشنبه 29 دی 1384

"كه هستيم و به كجا مى‌رويم؟" گفت و شنود اينترنتى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، با حضور سه فعال سياسی، ۲ بهمن - ۲۲ ژانويه

دعوت به پالتاك (Paltalk)
گفت و شنود اينترنتى "صداى ما"

كه هستيم و به كجا مى‌رويم؟
در راه تدارك دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

احمد آزاد ، جلال شالگونى ، ناصر مهاجر
يكشنبه، ۲ بهمن ۱۳۸۴- ۲۲ ژانويه ۲۰۰۶
٧ تا ١٠ شب به وقت پاريس-١ تا ٤ بعد از ظهر به وقت شرق آمريكا
۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران

اتاق: By Language/ Nationality/ Other/ Iran.Sedaye-ma
لطفا جهت نصب و استفاده از برنامه پالتاك اينجا را فشار دهيد.
www.sedaye-ma.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016