یکشنبه 3 اردیبهشت 1385

محمدرضا خاتمي بر كناره‌‏گيري از دبيركلي جبهه مشاركت تاكيد دارد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در حالي كه تير ماه امسال همزمان با برگزاري كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي، دوران دبير كلي محمدرضا خاتمي به پايان مي‌‏رسد، وي همچنان بر كناره‌‏گيري خود از دبير كلي اين حزب تاكيد دارد و به همين دليل رايزني براي ترغيب وي به كانديداتوري مجدد در انتخابات دبير كلي جبهه مشاركت تشديد شده است.

به گزارش "ايلنا"، خبرنامه داخلي جبهه مشاركت ايران اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چه بايد كرد كه محمدرضا خاتمي متقاعد شود دست از خواسته شخصي خود مبني بر كناره‌‏گيري از دبير كلي جبهه مشاركت بردارد، آورده است: دكتر خاتمي باور دارد كه حزب متكي به اشخاص نيست و نبايد هم باشد و نيز اينكه در حزب افراد صلاحيت‌‏داري وجود دارند كه به خوبي مي‌‏توانند رهبري حزب را در دست بگيرند. همچنين ايشان بر گردش مسووليت‌‏ها در حزب تاكيد دارند ولي اين نكته مهم نيز وجود دارد كه شخصيت خاتمي، نوع تعاملي كه با راس و بدنه حزب داشته و دارد و پايداري، آزادگي و خلوصي كه او دارد و از همه مهمتر تعهدي كه از خود در تمام مدت مسووليتش به تشكيلات به اثبات رسانده است و نيز محبوبيت و مقبوليت عمومي بالايي كه هم در درون و هم در بيرون حزب دارد، مجموعه‌‏اي از قابليت را در ايشان جمع كرده كه نمي‌‏توان به سادگي از كنار آنها گذشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبرنامه داخلي جبهه مشاركت مي‌‏افزايد: هم اعضا و هم حزب مديون خدمات و زحمات بي‌‏دريغ خاتمي هستند، در نتيجه دغدغه‌‏اي را كه مطرح مي‌‏شود، مساله‌‏اي است كه بسياري از اعضا و هواداران دارند و به نظر مي‌‏رسد مكتوم هم نمي‌‏تواند بماند و بايد به ايشان منتقل شود اگر چه در نهايت كنگره حزب و شخص ايشان تصميم نهايي را خواهد گرفت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمي بر كناره‌‏گيري از دبيركلي جبهه مشاركت تاكيد دارد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016