دوشنبه 4 اردیبهشت 1385

میزگرد برخورد تمدن ها در خلیج فارس با جضور مسعود بهنود و حسين حيرانی مقدم در لندن، ۲۹ آوريل

میزگرد برخورد تمدن ها در خلیج فارس
(به مناسبت روز ملی خلیج فارس)
با حضور:
مسعود بهنود [روزنامه نگار و نويسنده]
دکتر حسین حيرانی مقدم (عضو هیئت علمی دانشكده ی شرق شناسی دانشگاه آكسڣورد)

ورود برای همگان آزاد است.
تاریخ و زمان:
Saturday 29 April 2006 19:30
(۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۹:۳۰)
مکان: No. 30-32 Southerton Road. Hammersmith. London W6 0PH

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016