جمعه 15 اردیبهشت 1385

بحران مليت و توافق پنهاني رجويستها‌ با نو محافظه كاران آمريكا؟ سعيد سلطانپور

مسابقه فوتبال ايران و عراق بعد از آتش بس

يچه هاي گردان توانستند اجازه تماشاي مسابقه فوتبال ايران و عراق را كه در كويت پخش مي شد د ر سالن غذا خوري بگيرند. چند روز قبل بهزاد (‌فرمانده گردان )‌گفته بود هر كس مي خواهد برود اتاق تلويزيون1. همه بچه هاي گردان بعد از ناهار در سالن غذا خوري لشگر 15 د ر ميز هاي نزديك تلويزيون نشستيم.

وقتي كه ايران گل زد تمامي يچه ها از جا پريدند و شادي كردند. اخمهاي چند تا از زنان تشكيلاتي كه در عقب سالن نشسته بودند درهم رفت و سالن را ترك كردند.
سر ميز شام نجف (‌فرمانده دسته ) گفت كه بهزاد مي خو اد صحبت كنه. فكر كرديم مي خواهد توضيحاتي در مورد زيارت امام حسين ( ع) كه قرار بود روز ديگر انجام شود . بدهد .

بعد از اينكه جمع شديم بهزاد با عصبانيت گفت شماها فهميديد چه گافي‌داديد؟( گاف دادن يعني خطا كردن در ادبيات سازمان) . شما پاسدارها را تشويق كرديد. ؟‌ اينها پاسدارهستند كه در تيم ملي فوتبال هستند.
بچه ها جواب دادند يكي گفت بهزاد روز ي كه فوتبال تيم ملي هست خيابانهاي تهران خالي ميشه . .من گفتم “ تقريبا هيچ كدام از بازيكنان تيم ملي حزب اللهي نيستند و هر كدام هم از بهترين بازيكنان فوتبال در ايران هستند. مثلا محمد پنجعلي خواهرزاده ها يش در ارتباط با سازمان د ر زندان اوين هستند . در ضمن 100 هزار نفري كه به استاديوم آزادي برا ي تشويق تيم ملي مي روند كه جزئي از مردم هستند شما چگونه مي گي كه اينها مزدور هستند ؟
.
بهزاد كه چيزي براي گفتن نداشت سريع و مختصر خبر منحل شدن گردان ما د رلشگرهاي (100‌)نفره ) ديگر را داد. همه يچه ها اعتراض كردند ولي تصميمي بود كه كه مسعود گرفته بود.
آن شب گردان ما را كه سر حال ترين گردان بودزيرا اكثر بچه ها تازه پيوسته ها از ايران بودند بخاطر تشويق تيم ملي فوتبال شبانه به لشگرهاي ديگر تبعيد كردند. شانس آورديم عراقي ها گل مساوي را زدند والا معلوم نبود چه بلايي بر سر بچه ها مي امد.
اين د رحالي بود كه چند شب قبل گردان ما يك مانور را در منطقه كفري 2 كه در زير بارانهاي شديد با روحيه اي عالي با موفقيت بر گزار كرده بود ومورد تشويق فرماندهان قرار گرفته بوديم.

واگذاري اروند رود به عراق

مسعود در يك نشست در سال 66 د ر مود جنگ رسما اعلام كرد كه چه اشكالي دارد كه ما اروند رود را به عراق بدهيم كه راه آبي ندارد.
في الواقع حاتم بخشي از كسيه مردم ايران.

خط توجيه قانوني ماندن در عراق

با توجه به خط امضا جمع كردن و دعوت عراقي ها به اشرف و تمركز بر اشرف كه خط توجيه قانوني برا ي ماند ن در عراق است مي توان انرا حاصل يك توافق پنهاني با نو محافظه كاران دانست . نو محافظه كاران و اسرائيلي ها قصد دارند كه از انان برا ي عمليات ايذائي و يا خط شكني استفاده كنند.
به نمونه هاي زيرتوجه كنيد :

#گروهی از زنان استان ديالی عراق با حضور در شهر اشرف : تنها راه مقابله با بنيادگرايی صادراتی رژيم آخوندی كه زنان عراقی را هدف قرار داده، همبستگی و پيروی از زنان مجاهد خلق است 12 اردي بهشت 85

#بيش از 500 تن از شيوخ عشایر و شهروندان استان ديالی در شهر اشرف برهمبستگی خود با سازمان مجاهدين به عنوان يك ضرورت برای برقراری دموكراسی در عراق، تاكيد كردند 2 ارديبهشت 85

# شخصيتهای سياسی و اجتماعی , دانشجويان و جوانان استان نينوی با شركت در يك گردهمائی در شهراشرف، بر و خواستار تشكيل دولت وحدت ملی و خلع يد از رژيم ايران در عراق شدند. حاضران هم‌چنين خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستی شدند. 21 فروردين

# بدعوت انجمن فرزندان صلح و سازمان دموكراسی و رشد , بيش از 100 تن ازنمايندگان احزاب و شخصيت های سیاسی بغداد با شركت در سالن مركز فرهنگی بغداد خواستار خلع يد ازرژيم آخوندی در عراق و تشكيل دولت وحدت ملی بدون دخالت اين رژيم شدند.30 فروردين

# گروهی از شهروندان بغدادی با حضور در شهر اشرف، فرارسیدن نوروز باستانی را تبريك گفتند و خواستار خلع يد از رژيم ملاهای ايران در عراق شدند.

#عباس داوری به كارگران شركت كننده در اشرف , طی سخنانی گفت:در سه سال گذشته رژیم آخوندی 20 ميليارد دلار نفت عراق را چپاول كرده است و زير ساخت های عراق را از بين برده يا غارت كرده و به ايران برده است ، كارخانه ها و كارگاه ها را نابود كرده و در نتيجه توليد به حداقل رسيده است ، هدف اين رژيم اين است كه عراق را ضعيف كند تا بتواند سلطه خودش را برآن گسترش دهد. 13 ارديبهشت 85

چند نكته قابل تعمق است

1. كنترل قرارگاه اشرف از آمريكائيان به بلغاري ها منتقل شده است.
2 در حاليكه.آب و برق اشرف نيز همانند ديگر نقاط سني و شعيه نشين عراق د راثر بمباران ها قطع است.
دعوت كردن از عراقي ها و هزينه هاي مهماني ها د رجا اند اختن خط توجيه حضور در عراق

3. . اعلام دزدي 20 ميليار دلاري نفت عراق توسط رژيم كه از 12 ارديبهشت به عنوان خط جديد جانشين تشكيل دولت وحدت ملي در عراق شده است . بنظر مي آيد بعد از ايجاد دولت نوري مالكي كه از حزب الدعوه هست و طرفدار جمهور ي اسلامي و نيز تاكيد جلال طالباني در خو بي يرابطه با جمهور ي اسلامي ، حلقه فشار بر رجويستها بيشتر خواهد شد زيرا هيچ دولت دوستي حاضر نخواهد بود كه تشكيلات مسلحي را در خاك خود بر عليه همسايه داشته باشد.
در ارتباط با دزدي نفت از انجا كه روزانه 500 تا 700 هزار بشكه نفت در عراق توليد ميشود . اين توليدات هم عمدتا از طريق كردستان كه تحت منترل آمريكا و كردها هست صادر مي شود و نه از بصره كه شيعه نشين است . كنترل صدور نفت توسط ارتش آمريكا صد در صد اعمال مي شود مگر اينكه بنوعي مقامات امريكاائي مانند زمان تحريم صدام به نوعي با مقاما ت رژيم زدو بند داشته باشند كه انهم خبر خوشي برا ي رجوي نخواهد بود زيرا بدون اطلاع ديك چيني و بوش چنين امكاني وجود ندارد . و اينكه چگونه اين خبر از دو روز گذشته بعد از 3 سال تنها توسط سازمان منتشر ميشود جاي سوال دارد. البته تمام دنيا مي دانند كه آمريكا تمامي تاسيسات عراق را بمباران و نابود كرد .اتفاقا جمهور ي اسلامي از بر قراري دولتي كه طرفدار رژيم باشد و كنترل نيروهاي امنيتي و دفاع را داشته باشد بسيار راضي خواهد بود . زيرا عراق با ثبات به نفع جمهوري اسلامي است

چاپ آگهي در نيويورك تايمز براي تحت تاثير قرار دادن لابي هاي جمهوري خواهان

روزي نيست كه خبري از حمايت عراقي ها ازسازمان ( جريان رجوي) نباشد . مثلا روز دوشنبه 11 اردي بهشت آنها اعلام كردند 12000 وكيل عراقي از سازمان حمايت كردند. اين خبر در نيو يورك تايمز چاپ شده بود.
چند ي قبل هم خبر امضاي 2800000 عراقي در حمايت از تشكيلات و اقامت د رعراق د رهمين روزنامه چاپ شده بود.


چند نكته در مورد اين امضاها ضروري است.

1. بايد از امضا كنندگاني كه براي ازادي و دمكراسي تلاش ميكنند وبها مي دهند تشكر كرد ولي بسيار ي از امضا كنند ه ها آگاهي و شناخت كافي از ماهيت ضد دموكراتيك و جنگ طلب رجويستها ندارند.

2. اين ارقام اغراق آميز است
زيرا عراق آنقدر نا امن است كه بسياري از مردم كودكان و دختران خود را بدليل عدم امنيت به خيابانها نمي فرستند. اشغالگران مجبورند براي راي گيري حكومت نظامي اعلام كنند . تعداد جاي سوال است. با توجه به شيوه تبلاغاتي تشكيلات اضافه كردن چند صفر از انجا كه انها در راه مبارزه با خميني هست حركت درستي است. بهزاد در نشست جمعي گروهان گفت ما حتي براي سرنگوني جمهور ي اسلامي با شيطان هم همكاري مي كنيم.

3. كل وكلا د ركانادا با حمعيت 30 ميليوني كه وكيل تقريبا د رزدنگي روز مره نقش دارد د رحدود 14000 نفر است حالا چطور عراق 12000 وكيل دارد ؟ جاي تعجب دارد و اينكه همه هم از رجويستها حمايت كرده اند ؟

4. اگر براستي 2800000 هزار نفر عراقي و 12000 وكيل از رجويستها حمايت كرده اند پس چگونه اين راي ها كه در حدود 20% كل راي دهنده عراقي است خودش را در انتخابات قانون اساسي و پارلماني نشان نداد ؟ پس چگونه طرفداران جمهوري اسلامي و شيعيان و كردها ي مخالف جريان رجوي برنده شدند.

البته آنها اين تضاد را هم با پاك كردن صورت مسئله با اعلام تقلب در انتخابات عراق حل كردند ،‌عليرغم اينكه ناظران بين المللي انرا تاييد كردند.

قدرت نمائي تبليغاتي براي جلب توجه دست راستي هاي آمريكا

بر كسي پوشيده نيست كه چاپ آگهي در روزنامه لوموند و نيويورك تايمز و لس آنجلس تايمز و واشنگتن پست نيزمانند رژه هاي ارتش موسو م به آزادي بخش كه تعداد افراد ارتش در بالاترين زمان در اوج قدرت تشكيلات در جنك ايران و عراق يعني عمليات فروغ جاويدان در سال 1367 بالغ بر0 500 نفر بود ولي نمايش هاي ويدئوئي يك ارتش كلاسيك 100 هزار نفره را به بيننده القا ميكرد ،‌مصرف تبليغاتي دارد تا سازمان را كه در اوج بحران بسر مي برد ‌همچنان بازيگر صحنه تعيين آينده ايران نشان دهد. اين تبليغات برا ي معدود اعضاي باقي مانده نيز ايجاد حس مقبوليت خط تشكيلات را دارد . در اين راستا سعي مي شود كه از تصوير چاپ مطلب و تاريخ آن خوددار ي شود.

براستي چند نفر از مردم ايران نيويورك تايمز را مي خوانند ؟ از چه زماني استقلال و آينده ايران را چاپ آگهي در نيويور ك تايمز تعيين مي كند ؟‌
پرداخت يك فقره 65 هزار دلار براي چاپ مطلب به عنوان آگهي براي حفظ كردن رابطه با لابيستهاي راست و محافظه كاران جمهوري خواهان آمريكاست.

تجارب عراق براي اپوزيسيون وابسته

رهبران نا اميد جريان رجوي آخرين تلاشها را برون از بحران د رهمگامي با نو محافظه كاران مي دانند. ولي تجربه تاريخي نشا نداده كه آمريكا از آنان استفاده تاكتيكي خواهد كرد .
آيا آمريكا در عراق از نيروهاي چپ حزب بعث عراق كه در سوريه در تبعيد بودند استفاده كرد يا ازا افراد سر سپرده اي نظير اياد علاوي و ژنرالهاي وابسته به وي ؟

آيا آمريكا حزب كمونيست عراق را كه ياري كرد ؟‌ نه.

پس چرا فكر ميكنيد شما را در قدرت سهيم مي كند. يادتان باشد اياد علاوي و ژنرالها و احمد چلبي و مجيد خوئي سالها قبل خودشان را به آمريكا و انگليس فروخته بودند. يك سال قبل هم د رلندن اپوزيسون به توافق رسيده بود .
اين آمريكائيان هستند كه برا ي شما تعيين تكليف خواهند كرد . آمريكا به متحد ش محمد رضا شاه وفا نكرد. آنها هيچگاه عرفات را عليرغم تمامي عقب نشينهايشدر قبال اسرائيل به رسميت نشناختند و در نهايت هم 3 سال در دفتر كارش زنداني كردند .

راه كارهاي خروج رجويست ها از بحران

اصرار سازمان درماندن درعراق عليرغم نفرت شيعيا ن و كردها ي عراق و نيز عدم مقبوليت ان توسط ايرانيان نشان از انحراف در خط رهبر ي اين جريان دارد كه براي رسيدن به قدرت در كنار ديگر بحران سازان ،‌احمدي نژاد ،‌مصباح يزدي و نو محافظه كاران و در بحران بقاي خود را ميبببنند.
دور شدن سازمان از عراق به منزله شكست كامل تئوري هاي ارتش آرادي بخش رجوي و تلاشي كامل سازمان خواهد بود. خارحج شدن از عراق به منزله پايان سلطه مالي و امنيت رجوي ها بر سازمان مجاهدين و آغاز درگير هاي دروني براي كنترل منابع مالي سازمان.
راهكارهاي كه مي تواند هم سازمان را نجات بدهد و هم از خط ضد انقلابي بودن بر عليه مردم خارج شود.
1. تشكيل حزب سياسي كه البته مستلزم اخراج رهبران .ابسته و منحرفي نظير مسعود و مريم رجوي و مهدي ابريشم چي است .
2. اعتراف به اشتباه استراتژيكي در كنار صدام حسين قرار گرفتن و معذرت خواهي از مردم ايران.

مردم ايران بعد از خدا بهترين پناه همه گروهها هستند. البته برا ي جلو گير ي ا زهر گونه سو استفاده بايد ذكركنم كه مردم در حال حاضر هيچ نماينده اي منسجمي ندارند بنابر منظور من از لفظ مردم لقظ عام و تاريخي آن است.

3. كمك به انتقال تمامي اعضا ي تشكيلات به يك كشور اروپائي .

در صورت ماندن د رعراق امكان قرباني شدن بين جمهور ي اسلامي و آمريكا خواهند بود و رد صورت زنده ماندن بين اسرايئل و ايران اختيار هاي خوبي نيستند.
سرنوشت عبداله اوجلان و دولت فرانسه با شما را بخاطر بسپاريد.

4. .بجاي هزينه كردن صدها هزار دلار براي چاپ آگهي كه البته از محل كمك هاي صدام حسين و دولت سعودي بوده است كه در بازار بورس فرانسه و اروپا سرمايه گذار ي شده است اين پول را خرج كارگران ،‌خانواه هاي زندانيان سياسي و شهداي سازمان و نهادينه كردن دموكراسي و حقوق بشر بكنيد حتي اگر اين پولها از محل كمكهاي مردمي باشد براي يك نيروي موحد و با انقلابي توجيه براي سرمايه گذاري در بازار سهام نيست كه بر اساس استثمار و اقتصاد آزاد بنا شده است. .

5. به مردم و كمك ها ي انان مانند سالهاي اوايل انقلاب تا 1364 تكيه كنيد .

كمك هاي مالي عراق دليل اصلي چسب و رشد تشكيلات رجوي ست ) بود زيرا بسياري از شخصيتها مانند هزارخاني ،‌مهدي سامع ا ز محل دلارهاي نفتي عراق زندگي كرده و مي كنند. بسياري از سياسيون مستقل ايراني در تبعيد به زحمت مي تواند بين كار كردن براي زندگي و فعاليت سياسي تعادل بر قرار كنند. از سوي ديگر برگزاري كنسرت هاي پر هزينه در زماني كه هنرمندان لس انجلسي هم نمي توانند از عهده چنين كنسرت هائي بر بيانيد نشان از كمك هاي خارجي دارد.

پول خارجيها استقلا ل نياورده و نخواهد آورد در عوض عامل استعمار مردم ايران شده است .
.
به طور نمونه بودجه گار د آزادي عبدالله مهتدي-ح.ك.ك از سوي بسياري ا زنيروهاي سياسي كرد يك جريان مشكوك به اسرائيل ارزيابي شده است. هزينه ارتش 5000 نفري با توپ و تانك بدون كمك دولت خارجي امكان پذير نيست . هيچ دو.لت خارجي بلا عوض به كسي كمك نمي كند. حزب الدعوه و طالباني در حال حاضر قسمتي از دين خودشان را به رژيم ايران ادا ميكنند.
نوردم سيهانوك شاهزاده كامبوج در زمانيكه در چين بود و از كمك ها ي مائو بر خوردار بود اعلام كرد كه اين قرض به كامبوج تلقي ميشود. البته اين سيوه ديپلماتيك ان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6. بجاي انرژي گذاشتن برروي مردم عراق به روي مردم داخل ايران انرژي بگذاريد. يك امضا گرفتن از يك وكيل آزاده د رداخل ايران معادل تمامي امضاهاي وكلاي غير ايراني در نزد مرد م ايران ارزش دارد.

اين شعار مسعودرا كه انحرافي است كنار بگذاريد “ كه مردم از پيروز ميدان سوال نخواهند كرد.“
مردم از پيروز بدليل اينكه ديكتاتور هست بطور علني سوال نمي كنند ولي در عصر آگاهي مردم و اينتر نت مردم از همه سوال ميكنند.
اگراين شعار درست بود پس كه چرا بوش و كاخ سفيد هر زور در حال پاسخ دادن به افكار عمومي آمريكاست. مردم از كساني نمي پرسند كه به انان تكيه كنند .
مردم هنور نه تنها از شاه كه از فرزند شاه نيز د رمورد پيروز كودتاي 28 مرداد مي پرسند در حاليكه هيچگاه از شكست خورده 28 مرداد دكتر مصدق كسي سوال نكرد. مصدق را شاه به احمد آباد فرستاد تا د رگمنامي بماند و بميرد ولي مصدق ماند و شاه پيروز در غربت در خاك خفته است.
از دنيا و تاريخ عبرت بگيريد.

پاورقي
1.
.( اتاق تلويزيون يكي از دو گان گي هاي جريان رجوي است كه نياز به بحث جداگانه اي دارد ).
2.
كفري -‌محل اسكان كردهاي جلال طالباني بود كه صدام انها رابا زور بيرون كرده بود. كفر ي را صدام برا ي مانور در اختيار رجوي قرار داده بود . هنوز قابلمه ها و پتو هاي ساكنين كه از زير ديوارهاي كاه گلي شكسته بر اثر باران پيدا شه بود . چشم هر ببيننده اي راكه متوجه مي شد آزار مي داد.
وقتي كه سوال شد گفتند اينها مزدوران جمهوري اسلامي بودند كه اين منطقه را رها كرده اند .

www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بحران مليت و توافق پنهاني رجويستها‌ با نو محافظه كاران آمريكا؟ سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016