جمعه 21 اردیبهشت 1386

بررسی وضعيت خانواده در ايران کنونی، سخنرانی الهه آريانپور و جهانگير گلزار در هانوفر، ۲۰ مه

۱۵ مای روز جهانی خانواده را گرامی داريم

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، نمايندگی هانوفر برگزار ميکند

سخنرانی ، بحث و گفتگو
موضوع جلسه :
بررسی وضعيت خانواده در ايران کنونی

سخنرانان:
آقای جهانگير گلزار: عضو هيئت تحريريه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت
خانواده بر حقوق و آزادی

خانم الهه آريانپور: از کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
خانواده ايرانی در عرف و شرع

زمان: ۲۰.۵.۲۰۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
مکان: آلمان، هانوفر، مدرسه عالی اوانگليش هانوفر
Evangelische Fachhochschule Hannover
Blumhardt Str. 2
30625 Hannover

هماهنگ کننده: ناصر ودودی 20 777 42 0163

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران، نمايندگی هانوفر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016