جمعه 19 آبان 1385

آيينه آمار، مرگ نسل جويای آينده، جهانگير گلزار

Golsar۵۷@yahoo.de

روزانه مردان و جوانان از روستاها به شهرها می آيند و حاشيه های شهرها را گسترش می دهند . اميد اين افراد درآمد بخور و نميری است که در کنار آن بتوانند پس اندازی ناچيزی را برای خانواده های خود ببرند . از بين رفتن کشاورزی و دامداری در کشور يکی از دلايل کوچهای بی آينده است . نبود سرمايه در دست کشاورزان ، عدم پشتيبانی دولت از کشاورزان ، بها ندادن به توليد داخلی و وابستگی به واردات کالاهای کشاورزی از طرف دولت ، سهل و آسان نمودن قوانين واردات برای وارد کنندگان و سنگ بر سر راه صادر و توليد کنندگان کشاورزی و ... همه و همه باعث شده است که در حال حاضر حدود ۷ ميليون نفر حاشيه نشين داشته باشيم يعنی بيش سه برابر جمعيت کشور آلبانی . حاشيه نشينان يکی از معظلات عمده کشور شده اند که راه حلی هم از طرف دولت ولايت فقيه برای آنها در نظر گرفته نمی شود . حاشيه نشينان محلهای مناسبی شده اند برای توليد و پخش کنندگان مواد مخدر ، فحشا ، توليد و پخش فيلمهای پورنو ، قاچاق ، و ... اين طبقه محروم هم از ديار خود وامانده شده و هم در حاشيه شهرها در فقر غذايی و بهداشتی به هر کاری مجبور می گردد . شهرهای بزرگ فرهنگ خود را دارند و روستائيان محاجر نمی توانند با آن خو کنند و سرگشتگانی می شوند که نه در روستا خانه ای دارند و نه در شهر کاشانه ای . در حال حاضر ۶۰ در صد کشور را شهر نشينان و ۴۰ در صد را روستائيان تشکيل می دهند اين نسبت در اول انقلاب بالعکس بود . دعوتهای مسئولين رژيم در سالهای جنگ از طبقه فقير و وعده های سرخرمن به روستائيان باعث شد که سيل محاجرت از روستاها به شهرها و مخصوصا شهر های بزرگ شدت يابد . و امروز ۱۰ در صد جمعيت کشور را حاشيه نشينان تشکيل می دهند . افرادی که نه امکانات بهداشتی ، نه پشتيبانی انتظامی و نه برخورداری از رفاه آموزشی و ... دارند .
قرار بود تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادی، حدود ۵/۴ ميليون حاشيه نشين اسکان يابند. اين که تا چه اندازه اقدامات دولت و شهرداری ها در ساماندهی اين معضل با موفقيت همراه بوده هنوز آماری از طرف هيچگونه سازمان دولتی داده نشده است . و واقعيت اين است که طرحی جهت سامان دادن اين افراد وجود ندارد . مثل هميشه حرفهای بی پشتوانه .
هم اکنون تهران با بيش ۵/۱ ميليون نفر، مشهد با ۷۰۰ هزار نفر، اصفهان و تبريز با ۴۰۰ هزار نفر جزو شهرهايی هستند که بيشترين حاشيه نشين را به گرد خود جمع کرده اند.
اکثر حاشيه های شهرها و مخصوصا حاشيه شهرهای بزرگ حتی از وجود پاسگاه نيروی انتظامی نيز محرومند و شايد مأموران انتظامی گذری به حاشيه های شهر نداشته باشند و همين موضوع باعث شده که امنيت جانی و مالی در ميان حاشيه نشينان کمرنگ باشد و به نوعی حاشيه نشينی جرم تلقی شود.
قابل توجه اينکه به گفته مدير کل دفتر زنان و خانواده بهزيستی ۱۲ميليون نفر در حاشيه شهرها زير خط فقر زندگی می‌کنند، که برای حمايت از آنها ايجاد کلينکهای مددکاری اجتماعی در اين مناطق در دستور کار بهزيستی بايد قرار بگيرد .
آقای احمدی نژاد و يا ولايت آقای خامنه ای چه طرحی برای اين قشر محروم جامعه دارد ؟ با وعده که نمی شود شکمها را سير و بچه های آنها را به مدرسه فرستاد و بهداشت و ... برای آنها فراهم کرد .
ايران از لحاظ نسبت جوانی مردمش يعنی حد متوسط ۲۱ تا ۲۲ سال ، جوانترين جامعه جهان است . اين جامعه آينده می خواهد . آنهم در روشنی و در اميد . تصويری که رژيم ولايت فقيه برای اين نسل ترسيم می کند کاملا نامعلوم است . تعدادی شعار است که هر روز عدم صداقت شعار دهندگان مشخص می شود . در اين رابطه واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ‌ترين گزارش خود پيش‌بينی کرده است که نيروی جويای اشتغال ايران در سال جاری با ۲.۹ درصد رشد به ۲۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر و نرخ بيکاری به ۱۲ درصد خواهد رسيد . يعنی حدود ۳ ميليون انسان جويای کار
اکونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود نيروی کار ايران را در سال گذشته ۲۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بيکاری را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. اکونوميست خاطر نشان می کند که اين شاخص طی سال‌های آينده با افزايش مواجه خواهد بود و پيش‌بينی شده است که نرخ بيکاری در سال جاری معادل ۱۲ درصد و در سال آينده معادل ۱۲.۵ درصد باشد.
نيروی کار کشور در سال ۸۶ افزايش ۲.۸ درصدی خواهد داشت و به ۲۵ ميليون نفر خواهد رسيد.
در سال ۸۷ نيروی کاری برابر با ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور مشغول به کار خواهند بود که ۲.۷ درصد نسبت به سال ۸۶ رشد نشان می‌دهد. اين ميزان در سال ۸۸ نيز رشدی ۲.۶ درصدی داشته و به ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسيد. اين آمار نشانگر آنند که سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند . جوانانی که برای آنها کاری وجود ندارد . به رشد ۷/۲ درصدی و ۹/۲ درصدی طالبان کار در سال توجه کنيد . به ياد بياوريد که ۲ دهه قبل رشد جمعيت به همين اندازه بود و مسئولين کشور به هيچگونه موافق پيشگيری در امر بارداری نبودند وبشکلهای مختلف با آن مخالفت می کردند . رشد ۳ درصدی آن روز نويد جويندگان کار را در دو دهه بعد می داد . امروز آقای احمدی نژاد پشتيبانی از طرحهای زود بازده دارد تا اينکه جوانان بتوانند خود مستقل عمل کنند وبا بوجود آوردن کسب و کاری وابسته به دولت نباشند . حرفهای بدون آينده و طرحهای تو خالی . وعدهايی که بخشی از منابع را از بين می برد و اميد کاذب بوجود می آورد و در انتها چون نتيجه نمی دهد سر درگمی و افسردگی نسيب جوانان می کند . . رشد شتابگير فقر و بيکاری، تورم را در پی خود يدک می کشد . تصور کنيد که بيکاری ۱۲ درصد امروز به قول اکونوميست در دو سال آينده به ۴/۱۳ در صد خواهد رسيد البته اگر همه چيز همانطور بماند که امروز هست . در دو سال ديگر جويندگان کار ۵ / ۳ ميليون خواهند بود .
ای نسل جوان منتظر چه نشسته ايد ؟ کار می خواهيد ؟ تشکيل خانواده می خواهيد ؟ آينده می خواهيد ؟ از خود سوال کنيد که در دولت احمدی نژاد و يا در رهبريت خامنه ای آينده ای برای شما متصور است ؟ نمی بينيد اقتصاد و امنيت ايران هر سال در حال سقوط است؟
بانک جهانی نيز اعلام نمود که ايران از نظر آسانی فعاليت اقتصادی در سال ۲۰۰۶ با ۱۱ پله سقوط نسبت به سال قبل از آن در رتبه ۱۱۹ جهان قرار گرفت.
نيوزيلند، آمريکا، کانادا، هنگ‌کنگ، انگليس، دانمارک، استراليا، نروژ و ايرلند به ترتيب در رتبه‌های دوم تا دهم از قرار گرفته‌اند.
براساس اين گزارش آسانی فعاليت اقتصادی بر پايه ۱۰ فاکتور محاسبه می‌شود که عبارتند از آسانی آغاز فعاليت اقتصادی، شرايط و مقررات مربوط به کسب مجوز برای فعاليت اقتصادی، شرايط و قوانين استخدام نيروی کار، مقررات مربوط به مالکيت، شرايط کسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاران، قوانين مالياتی، تجارت در کنار مرزها، اجرای قراردادها و پايان دادن به فعاليت‌های اقتصادی.
برای اينکه بتوان ايران را مالزی کرد و يا بهتر بگوييم در مردم سالاری رشد حدف شود و موانع را برداريم بايد به ۱۰ فاکتور بانک جهانی نيز توجه کرد . البته در چهارچوب استقلال و حفظ آزادی و فرهنگ ملی کشورمان .
از دوران رفسنجانی تا به حال طرح چينی را به عنوان طرح اقتصادی موفق برای ايران عنوان می کنند . طرحی که محدوديتهای دولت و فشار دولت و سکوت مردم را از يک طرف و از طرف ديگر آمدن سرمايه های خارجی و به حرکت در آمده چرخهای اقتصادی از طرف ديگر قرار دارد . اين طرح موفق نبوده و مقدار آزادی که باعث شود سرمايه داران خارجی در ايران جرعت سرمايه گذاری را بکنند بسيار کم است . ايران کشور بحران ساز است . و اقتصاد و رشد اقتصادی آرامش در آزادی و زمينه سازی رشد را می طلبد . چرا مسئولين از نيوزلند شدن حرف نمی زنند ؟ چرا از امارات شدن که در مقام ۷۷ توسعه اقتصادی قرار دارد حرف نمی زنند . کشوری که سرمايه های ايران را سالانه به خود می طلبد . چرا می خواهند چين باشند ؟ از کجای آزادی می ترسند ؟ به خوبی می دانند که در آزادی جامعه رشد شتابگير خواهد گرفت و موانع رشد که ولايت فقيه باشد محکوم به خارج شدن از صحنه ديکتاتوری برای برقراری مردم سالاری می گردد .
طرح چينی آقای رفسنجانی و يا بيشتر گرسنه نگه داشتن مردم . و يا طرح النصر بل ربع آقای خامنه ای و يا قولهای تو خالی خاتمی و ... اين طرحها بيان مرگ و به منجلاب بردن جوانان کشور است .
به گفته علی اکبر يساقی رئيس سازمان زندان ها سالانه ۶۰۰ هزار نفر در ايران به زندان محکوم می شوند.يعنی حدود ۵۰ هزار نفر در ماه وارد زندان های ايران می شوند و بدين ترتيب ايران جزو ده کشوری است که بيشترين جمعيت کيفری را دارد. روی سخنم با شما جوانان خواهان آينده است . فکر نمی کنيد که ۵۰ هزار زندانی جديد در ماه برای ما سر افکندگی است که استبداد در بخش اعظم آن زمينه ساز شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزارت بهداشت آمار بيماران روانی را که احتياج به درمان دارند را ۲۱ در صد جامعه ايران دانسته است . از خود سوال کنيد که آيا شما در اين ۱۵ ميليون بيمار هستيد و يا تصور می کنيد که نيستيد ؟ فکری به حال خود و ديگر دوستان خود کنيد .
در گذشته بروز بيماری‌های قلبی و يا سکته‌های قلبی در افراد بالاتر از ۵۰ سال مشاهده می‌شد اما امروزه سن ابتلا به اين بيماری تا حدود ۲۵ سال کاهش يافته است. اين همه فشار حق جامعه ای که می خواست الگوسی رشد باشد نيست . با گرانيها چه می خواهيد بکنيد . می دانيد که تورم امسال با اينکه قيمت نفت بالارفت ۳/۱۵ درصد شده است و بيشتر از سال قبل است . و بنا بر برسيهای اعلام شده از طرف سازمانهای بين المللی رشد تورم در سال آينده بيشتر از امسال خواهد بود . کدام فاجعه بايد ما را بياد حيات بيندازد ؟ تا کجا می خواهيد تحمل اينهمه فشار را بکنيد . افسردگی ، زندان ، سکته، فقر ، حاشيه نشينی همه اين بيماريها در خانه من و شماست . برای سلامت اين خانه بايد کوشيد و استبداد که بيماری از بين بردن استعدادهاست را از خانه وطن بيرون کرد . اين کار امکان پذير و در خور ماست که در آزادی و سربلندی زندگی در رشد داشته باشيم .

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيينه آمار، مرگ نسل جويای آينده، جهانگير گلزار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016