سه شنبه 15 آبان 1386

قدرت خودکامه، ستم گستر است، جهانگير گلزار

برای انسانها صلح امری است حياتی . از اين بابت حياتی که بتوانند در آرامش نبود جنگ ، يعنی در نبود خشونت سلطه مهاجم بر آنها ، به کار اصلی انسانی خود که رشد است بکوشند . از اين بابت هيچ کس حق تعرض به حريم ديگری را ندارد . چه در سطح فرد با فرد چه در سطح جامعه و دو کشور.
نمی شود به عنوان حفظ منافع، به کشور و يا به ديگری تعرض کرد. عراق با تعرض خود به کشور ما جنگی را شروع کرد که تصور نميکردند که ۸ سال بطول انجامد و در آتش جنگ و نبود فضای آرام صلح، نسلی از بين رفت و ولی فقيه در قهر روز افزون دوران جنگ استبداد فقيه را بر مردم و انقلابشان تحميل کرد. در ۸ سال جنگ منافع کشورهای اروپايی همچون منافع مافياهای حاکم بر ايران تامين شد. حاکمان دو کشور ايران و عراق در آتش قهر تا سر کشيدن جام زهر و قبول خفت از دست دادن منابع و استعدادها و جان فرزندان خود به پيش رفتند . ما ايرانيها که اين تجربه را ۸ سال داشته ايم بهتر درک می کنيم که اگر جنگ نبود شايد اجازه نمی داديم که استبداد فقيه امروز بر ما همان کند که جنگ ۸ ساله زمينه ساز آن شد. تجربه کشور ما تجربه تلخ فشار استبداد داخل و خارج با هم است. نگاهی به وضعيت فشارهای داخلی که در مدت چند روز گذشته بر مردم وارد می شود می شويم .
۲۹ شهريور ۸۶ - معاون امنيت دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کيفرخواست برای ۳۰ نفر از ناامن کنندگان جامعه خبر داد.
پيش از اين نيز دادستانی کيفر خواست ۱۷ نفر از ناامن کنندگان جامعه را با قرار مجرميت صادر و به دادگاه های کيفری استان فرستاده بود.
معاون امنيت دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: دادستانی برای اين ۱۷ نفر تقاضای اشد مجازات (مرگ) کرده است.
۷۹ اعدام در ۲ ماه گذشته در ۱۷ شهر کشور انجام شده است. نه فقط اعدام کرده اند بلکه ۲۷ نفر آنها را در ميان خيابان و به شکل سنواتی با جرثقيل و با طناب به دار کشيده اند. از اين هم فراتر رفته اند و ۱۲ اعدام را در تلويزيون نيز نمايش داده اند.
۲۸ شهريور ۸۶ - محمود سالارکيا معاون امور زندان های دادستان های تهران روز سه شنبه در مورد وضعيت دانشجويان اميرکبير گفت: اين افراد در حال حاضر در زندان اوين به سر می برند و در آنجا هيچ مشکلی ندارند.او تاييد کرد که “به هيچ وجه در زندان شکنجه نداريم” .
فراموش نکنيم که دانشجويان از شکنجه هايی که بر آنها رفته گزارش مفصلی دادند .
در ۱۹ شهريور۸۶ - رييس پليس استان تهران با ابراز خرسندی از اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی در استان تهران گفت: از زمان اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی، پليس ۱۱۳ هزار و ۴۵۴ تذکر در حوزه بدحجابی به افراد داده است و ۵ هزار و ۷۰۰ تن از جمله يکهزار و ۴۰۰ مرد را در کلاسهای آموزشی طرح ارتقای امنيت اجتماعی توجيه کرد.
وی افزود: از مجموع تذکرات حوزه بدحجابی يک هزار و ۶۰۰ تن تحويل مراجع قضايی شدند.
در جای ديگر خبر می گويد که
و در زمانی که چنين فشاری را به آزادی انتخاب خانمها در انتخاب لباس و نوع مدل و رنگ آن را وارد می کنند می خوانيم که :
۲۵ شهريور۸۶ - تنها مرکز نگهداری دختران خيابانی تهران تعطيل شد. چند ماه پس از انتصاب محمدعلی زم به معاونت اجتماعی شهرداری، وی با اين استدلال که رسيدگی به آسيب‌های اجتماعی در حوزه وظايف شهرداری نيست و نگهداری بچه‌های ياد شده هزينه زيادی طلب می‌کند اقدام به بستن اين مراکز کرد. شنيده شده مسوولان شهرداری در توجيه عمل خود گفته‌اند نگهداری از هر دختر، ماهيانه ۴۰۰ هزار تومان هزينه داشته است.
رژيمی که يک ربع قرن است همه چيز را سانسور می کند حتی نمی شود نوشت سينه کوه شايد کسی با خواندن کلمه سينه از راه راست منحرف شود . و چادر را سعی کرده است لباس رسمی کند و زن را بصورت شیء جنسی پوشيده معرفی کند و جز تحقير زن کاری نمی کند آيا بدنبال منحرف نشدن جوانان است ؟
آقای احمدی نژاد وعده داده بود که مجری عدالت باشد. آن بخش از مردم که به او رای دادند آيا منتظر اين نوع عدالت بودند؟ به وضعيت اقتصادی که عدالت احمدی نژاد بوجود آورده نگاه کنيم.
بودجه امسال را وقتی تصويب کردند بنا بر تحليل من از بودجه ۸۶ ، اين بودجه می توانست حد اکثر ۹ ماه دوام بياورد . سپس می بايستی از صندوق ذخيره ارزی برداشت کنند و به عبارتی آن را خالی کنند . امروز نمايندگان مجلس می گويند:
۲۶ شهريور ۸۶ - شهبازخانی هشدار داد: قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد فراموشی قرار گرفته و اين خطرناک است که قانون برنامه چهارم و چشم‌انداز ۲۰ ساله قربانی سفر هیأت دولت و مصوبات استانی آن شود.
وی تاکيد می کند که : سرعت برداشت از حساب ذخيره ارزی ۵ برابر شده است .
دولت بنا بود بودجه را بر اساس نفت بشکه ای ۴۰ دلار بنويسد که دروغ بزرگی بود . امروز نفت بشکه ای ۸۰ دلار را خرج می کند باز هم کم دارد .
بنزين را کپنی کردند و قيمت ۱۰۰ تومان آن را در بازار آزاد به ۴۰۰ تومان رسانده اند و دست مافياهای واسطه گر را باز گذاشته اند . احمدی نژاد دلش به حال محيط زيست زبانا می سوخت و معتقد بود که مصرف بنزين پايين خواهد آمد . در صورتی که :
۲۹ شهريور ۸۶ - در حالی که مرداد ماه پارسال مردم بدون اجرای طرح سهميه‌بندی يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون ليتر بنزين مصرف کرده بودند، در مردادماه امسال و با گذشت نزديک به دو ماه از طرح سهميه‌بندی، ‌نه تنها از مصرف بنزين کم‌تر نشد بلکه ۲۰۰ ميليون ليتر به ميزان مصرف کشور افزوده شد.اين درحالی است که مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که با اجرای سهميه‌بندی ميزان مصرف روزانه به ۶۰ تا ۶۲ ميليون ليتر می‌رسد که به اين ترتيب در مصرف ۲۰ ميليون ليتر بنزين صرفه‌جويی شده است.
بالا رفتن قيمت بنزين و فشارهای داخلی مبارزه با بد حجابی و ... بر مردم و خشونتهای بيش از حد که به مردم وارد می شود و تهديدهای خارجی در مورد مسئله اتم آنچنان تاثيری بر قيمتها گذاشته که مردم را افسرده و نيمه جان کرده است . تنها در طول يک سال گذشته قيمت آپارتمان در نواحی مختلف تهران بين ۵/۱۵ تا حدود ۹۴ درصد بوده است در مناطق ۱ و ۵ تهران قيمت هر متر ساختمان بين ۶/۱ تا ۲ ميليون تومان شده است .
در کشورهای اروپايی درآمد دولت از ماليات کسب می شود و دولت برای مخارجی که می کند در مقابل مجلس جوابگوست ، باز دولت قدرت ناميده می شود . در کشور ما که بنا بر اخبار بالا قوه قضاييه در خدمت رهبر و دولت است و مجلس با احمدی نژاد همصدا و هر دو گوش به فرمان رهبر هستند و منابع دولت از فروش نفت تامين می شود که باز تماما در اختيار دولت است. مردم چه نقشی در سرنوشت خود دارند؟ مردم دست شان جلوی دولت مافيايی دراز است .
مافيايی به نام دولت از رهبر و بيت او گرفته تا نمايندگان مجلس و رئيس جمهور و کابينه اش و سپاه پاسداران و بنيادهای رهبری و وابسته به رهبری بلايی را بر سر مردم می آورند که روزانه تيتر اخباری است که تعدادی از آن را در اينجا طرح کردم .
دولت به شکل پارلمانی که در غرب مرسوم است. اگر سه قوه مستقل نباشند و عمل نکنند از آن هيتلر بيرون می آيد و در سيستم ولايت فقيه، مافيای ولايت فقيه.
در زمينه اتم اين رژيم هر چه پيش بينی کرده عکسش شده است. در حال حاضر فرانسه هم جنگ را و سرکوب ايران را رد نمی کند که هيچ تاييد هم می کند. احمدی نژاد و رهبرش تصور می کنند که با سرکوبهای داخلی می توانند اذهان را از مسئله اتم و بالا رفتن قيمتها منحرف کنند . نشريه ای نيست که در دانشگاهها از دست نيروهای فشار در امان نباشد و بسته نشده باشد. دانشجويان را تحت هر نوع شکنجه قرار می دهند و می گويند شکنجه نيست. زن را بصورت شیء جنسی ميدانند که هيچگونه استقلال مالی و فرهنگی ندارد. در تمام خبرها تنها می شنويم که زن يا سرکوب می شود. يا صيغه می شود و يا صادر می شود.
البته اين اول بار نيست که قدرت حاکم و خود کامه چنين می کند. قدرتهای خودکامه ديگر همچون دولتهای هيتلر و استالين و... نيز همين روش ر ا اتخاذ می کردند. دولتهای اروپايی با اينکه رژيم ايران تامين کننده منافع آنها در منطقه و جهان است باز در مسئله اتم عقب نشينی نمی کنند . منافعی که رژيم ايران برای سلطه گرها تامين می کنند:
۱ - حکومت مخالف ساخته است .
۲ – زمينه ساز فروش اسلحه در کشورهای منطقه شده است .
۳ – زمينه ساز فروش بی حد انرژی به غرب شده است .
۴ – زمينه ساز فرار مغزها به کشورهای اروپا شده است .
۵ - زمينه ساز فرار سرمايه ها به کشورهای حاشيه خليج فارس و اروپا شده اند .
رژيم بحران ساز ايران هم به نفع غرب عمل می کند و هم با بحرانهای خود داخل را ساکت و سرکوب می کند.
در مورد سرکوبهای داخلی، چون منافع خارج يعنی اروپا تامين می شود، همه سکوت کرده اند. گويی جنايتی نمی شود. گويی مردم ايران حقی ندارند. همه حقها گويی از آن اروپاييان است .به ديد اروپاييان ما شهروندان درجه ۲ هستيم. بجای دفاع از حقوق پايمال شده مردم ايران از تهديد و تحديدی که رژيم ايران می تواند برای آنها در مورد اتم بوجود بياورد سخن می گويند.
رژيم ولايت فقيه مردم ما را آنچنان درگير روزمرگی کرده که مردم به فکر حقوق و آزاديهای خود نيستند. اين رژيم مردم وابسته، ترسو، معتاد، افسرده، سرخورده، بی هدف، پريشان می خواهد. در واقع رژيم حاکم به مردمی می تواند سلطه داشته باشد که از جنس زور شده باشند. می بينيم و می خوانيم اگر جوانی حرف از رشد و حقوق بزند، به زعم رژيم: حتما مخالف رژيم سخن گفته است. آزادی و حقوق شهروندان را هم رژيم خود تعريف می کند و خود را متولی آن می داند. اگر بخواهد گوشه ای از آزادی را همچون خاتمی نشان ميدهد ولی با شرط اينکه کسی زياده نخواهد وگر نه يک شبه همه روزنامه ها را می بندد . يا اينکه دانشجو را می زند و در بند می کند و ...
قدرت حاکم بر کشور همه چيز را فدای ماندن بر اريکه قدرت خود می خواهد.
در اين روزگار سخت راه نجات در کجاست ؟ آيا عمر قدرت هميشگی است ؟
اگر قدرت بتواند تمام طرفداران آزادی و حقوق را از سر راه بر دارد که کسی داستان آزادی را دوباره نخواند و مردم را بياد فريدون و ضحاک و رستم کاوه و سياوش نيندازد عمر خود را طولانی تر کرده است.
از آنجا که حقوق انسان ذاتی اوست و او دارای استعدادها و توانا به بوجود آوردن نيروهای محرکه است، رشدی که می کند خود جوش انجام می دهد . بخاطر نياز رشد که در او نهادينه است فضای مناسب را بوجود می آورد . در جوامع اروپايی که رشدی می بينيم ، دخالت دولت به عنوان بر قرار کننده روابط قوا و يا به عنوان ارگانی که می خواهد توازنی در قدرت بوجود بياورد و نقش مسلط را داشته باشد بيشتر خارجی می شود و برای مردم خود فضای رشد را و برخورداری از حقوق را فراهم می کند . بنا بر اين رشد و برخورداری از حقوق ميسر می گردد مگر اينکه قدرت به عنوان مانع عمل نکند .در کشور ما که بعد از يک انقلاب هستيم . انقلابی که شعارهايش آزادی ، استقلال و رشد بوده است . سلطه گرها را بر آن داشت که در درجه اول جهت تحول را به تخريب ببرند که موفق شدند و جنگ ۸ ساله و نبود امنيت و فضا و امکانات رشد نسلی را از بين بردند . با زد و بند با وابستگان داخلی توانستند کودتا کنند و استبداد جديدی را بر کشور ما حاکم نمايند . اين استبداد همچنان که برشمردم منافع غرب را حمايت می کند . به فحاشی ها و تحقير ها و... نبايد گوش داد. همانگونه که در بالا شرح دادم ، بايد توجه کرد که حاصل اين جنجالها به نفع چه کسانی تمام می شود؟ به نفع دولتهای مسلط؟ به نفع دولت حاکم بر ايران ؟ و يا به نفع هر دو دسته؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وظيفه ما چيست؟

وظيفه ما زيست در آزاديست و گوشزد به اکثريتی است که از نبود فضای آزاد زندگی رنج می برند. تکرار و ياد آوری اين موضوع که تو توانا هستی و حق توست که در آزادی و عشق رشد کنی. حق توست که در فضايی زندگی کنی که نگران تورم های ساعتی و جان فرسا نباشی. نگران برخورد نيروی انتظامی نباشی . نيروی انتظامی بايد برای برقراری امنيت و آرامش تو کار کند نه اينکه مخل آرامش تو شهروند شود. گول حرف آن دسته را نبايد خورد که می گويند ، می خواهند با زور، با وابستگی ، با کمک خارجی به هدف که استقلال و آزاديست برسند. وسيله بد به هدف بد می رسد. با زور و استبداد نمی شود به آزادی رسيد.
آرمانخواهی موتور تحول انسان مخصوصا جوان است. بر جوان ايرانی است که با قم با نااميدی جدی برخورد کند. از محدوده رژيم خود را خارج کند و در ساختن فضای آزادی و استقلال کوشا شود. اين کوشش به او آنچنان نشاطی را می دهد که تا از بين بردن ستون پايه های قدرت ادامه خواهد داشت .
جوان امروز اگر بيان آزادی را انديشه عمل خود کند، آرمانها را هدفهای دست يافتنی می بيند. متوجه می شود که استقامت کردن بر ضد استبداد و برخاستن برای تحقق آزاديها، قدرت را ناچيز و او را پر اميد کرده، جنبش آزاديخواهی موفق شد ه آزادی بجای استبداد خواهد نشست.

Golsar57@yahoo.de

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قدرت خودکامه، ستم گستر است، جهانگير گلزار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016