سه شنبه 16 مرداد 1386

گزارشی از برخوردهای صورت گرفته با متهمان موسوم به اراذل و اوباش، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

اکثر پرونده های متهمان با عنوان "اراذل و اوباش"، در شعبه ۷ دادياری استان تهران به رياست قاضی نمازی رسيدگی می شود.

مادر يکی از بازداشت شدگان طرح ارتقای امنيت اجتماعی(برخورد با اراذل و اوباش) که فرزندش را زمانی که برای خريد کت و شلوار برای جشن نامزديش از خانه خارج شده بود؛ بازداشت کرده اند، با اعلام اين مطلب افزود که متهمان را تحت شديدترين شکنجه ها قرار داده و آنها را وادار به اعترافات دروغين می نمايند.

در حالی که دستگاه قضايی پيش از اجرای حکم اعدام اکثر متهمين يکی از اتهامات آنان را " تجاوز به عنف" عنوان می نمايد، خانواده بازداشت شدگان می گويند فرزندانشان را تحت شکنجه قرارمی دهند تا به اين اتهام اقرار نمايند.

مادر "هانی خواندار" که پسرش در ليست اعدامی ها قرار دارد از شکنجه شديد فرزندش خبر می دهد که دو بار وی را تا چوبه اعدام برده اند، اما زمانی که چشم هايش بسته شده، زير پايش ترقه انداخته اند.

اکثريت بازداشت شدگان هم اکنون در سوله کهريزک نگهداری می شوند، و از هر گونه امکانات بهداشتی محروم هستند. در اين زندان که پيش از اين برای ترک اعتياد معتادان به کار گرفته می شد، تاکنون حدود ۸ نفر براثر شدت شکنجه های وارده جان باخته اند.

مقامات امنيتی همچنين خانواده های بازداشت شدگان را تهديد کرده اند که در صورت پيگيری وضعيت فرزندانشان و رسانه ای شدن موضوع، با آنان برخورد خواهند کرد. مادر ميثم لطفی از جمله کسانی است که به علت پيگيری وضعيت فرزندش و مصاحبه با راديوهای خارج از کشور از سوی دادگاه انقلاب مورد تهديد واقع شده است.
وی که امروز برای ملاقات با فرزندش به زندان رفته بود می گويد :" پس از مصاحبه من و انعکاس شرايط بازداشت شدگان، پسرم را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داده اند." وی که همچنان نگران اجرای حکم اعدام فرزندش می باشد، اضافه می کند : " که ديگر نمی داند بايد چه کاری برای نجات پسرش انجام دهد." و باز سوال می کند پس سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟

هانی خواندار از جمله بازداشت شدگانی که پيش از اين نيز سابقه زندان را داشته است، حدود ۲ هفته است که به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است. در حالی که به گفته ی مادر وی مشخص نيست به چه دليلی وی را به بند ۲۰۹ که مخصوص متهمين سياسی است انتقال داده اند. وی هم اکنون در سلول انفرادی نگهداری می شود.

گفتنی است در طی هفته های گذشته بيش از ۳۰ نفر در تهران و ساير شهرهای ايران اعدام شده اند و افراد بيشتری نيز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صدور و اجرای حکم اعدام در حالی صورت می گيرد، که حکومت ايران با پيوستن به ميثاق بين المللی حقوق مدنی - سياسی متعهد شده است که تا حد ممکن از صدور اين حکم غيرانسانی برای افراد مجرم خودداری کند و طبق بند ۲ ماده ۶ اين ميثاق، تنها در مورد جنايات بسيار خشن چنين حکمی برای متهمان صادر گردد. با اين وجود دستگاه قضايی ايران بدون برگزاری دادگاههای صالح، تعداد بسياری از افراد بازداشت شده موسوم به اراذل و اوباش را بدون اينکه روند عادلانه دادرسی در مورد آنان انجام گرفته باشد، به اعدام محکوم نموده است.

مادر ميثم لطفی از جمع آوری استشهادی از سوی ساکنان خيابان مجيديه برای نجات فرزندش خبر می دهد. اين استشهاد نامه که به امضای ۳۰۰ نفر رسيده است، تأييد می کند که لطفی سابقه هيچ گونه شرارتی نداشته در منطقه محل سکونتش نداشته است.

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر ضمن اعتراض به عملکرد نيروی انتظامی و قوه قضائيه در مورد برخورد غيرانسانی با بازداشت شدگان، خواهان رسيدگی عادلانه به پرونده اين افراد می باشد.

اين کميته همچنان خواهان توقف اجرای احکام اعدام و دسترسی بازداشت شدگان به کليه حقوق قانونی خود از جمله حق ملاقات با وکيل است.

Komite.gozareshgar@gmail.com
http://schrr.net

Copyright: gooya.com 2016