یکشنبه 5 اسفند 1386

ماجرای پشت پرده بر کناری امام جمعه کرمانشاه چيست؟ پنج صبح

پنج صبح: هفته گذشته برکناری آيت الله حسين زرندی امام جمعه کرمانشاه که در کنار چهره هايی همچون آيت الله جلال الدين طاهری و آيت الله نور مفيدی از امامان جمعه و نمايندگان منصوب حضرت امام به شمار می رود از سوی محافل خبری جدی گرفته نشد در حالی که برکناری آيت الله زرندی و جانشينی حجت السلام مصطفی علما در شرايطی صورت گرفت که تا آخرين لحظه آيت الله زرندی از سمت خود استعفا نکرد. آيت الله زرندی ازحاميان جدی انديشه های امام خمينی(ره) و يکی از پيروان خط امام (ره) بشمار می رود که در سال های اخير روابط مناسبی با نيرو های سياسی اصلاح طلب و خط امامی در استان داشت بارها و بارها از سوی . او که در تمام ايام مسئوليت خويش در کرمانشاه همواره مدافع ديدگاه های امام خمينی ( ره) و يکی از حاميان جدی سيد محمد خاتمی در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ محسوب می شد در آماج تهمت های گوناگونی از سوی انصار حزب الله قرار داشت. انصار حزب الله استان کرمانشاه همواره اتهاماتی مبنی بر فعاليت های اقتصادی فرزندان آيت الله زرندی و فساد مالی آنها اعلام می کرد اما اين اتهامات هيچگاه و در هيچ دادگاهی مطرح نشد و تا آخر هم در حد اتهام باقی ماند. آيت الله زرندی که در حال حاضر هم وظيفه نمايندگی مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد، در شرايطی برکنار شد که وی هم مانند ساير همفکران خويش به دنبال توهين های اخير به بيت مکرم حضرت امام( ره) و شخص سيد حسن خمينی که از سوی فعالان سياسی پروژه امام زدايی لقب گرفته است اعتراض داشت و بر اساس اخبار برخی نيرو های مطلع در چند ماه اخير آيت الله سيد احمد خاتمی و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت مداوم از مواضع سياسی وی انتقاد کرده و خواستار کناره گيری يا استعفای آيت الله زرندی شده بودند. آيت الله زرندی در سال های اخير و عليرغم نزديکی فکری و عاطفی با نيرو های سياسی چپ و پيرو خط امام با تندرو های جناح دولت هم تعامل و ارتباط داشت. او يکی از افرادی بود که همواره از سوی سازمان منافقين هم مورد هجوم قرار می گرفت به طوری که بر اساس روايت های اهالی کرمانشاه در سال ۶۷ و در زمان عمليات مرصاد گروه رجوی تهديد کرده بود که در صورت پيروزی در اين حمله نخستين کسی را که اعدام خواهند کرد، آيت الله زرندی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اطلاعات موجود آيت الله زرندی علاوه بر همفکری و همدلی با مجمع نيرو های خط امام و ساير احزاب اصلاح طلب با نيرو های حزب کارگزاران سازندگی و مديران منصوب آيت الله هاشمی رفسنجانی هم روابطی حسنه و گرم داشت و آنان را مورد عنايت و مشورت قرار می داد. گفته می شود حکم انتصاب جانشين آيت الله زرندی بدون اطلاع و رضايت وی صادر شده است . آيت الله زرندی عازم تهران است و افکار عمومی منتظر خواهد بود تا وی با رسانه ها سخن بگويد و اطلاعات بيشتری از ماجرای برکناری او اعلام شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ماجرای پشت پرده بر کناری امام جمعه کرمانشاه چيست؟ پنج صبح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016