چهارشنبه 28 فروردین 1387

بازگشت عمادالدين باقی به زندان و تهديد عليه جان شيرين عبادی را محکوم می کنيم، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز تاسف خود را از بازگشت عمادالدين باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به زندان اعلام می دارد. وی از تاريخ ٢٧ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند : "به زندان بازگرداندن عمادالدين باقی عليرغم نظر مخالف پزشکان معالج وی خطری بسيار جدی برای سلامت اوست. ما از مقامات مسوول می خواهيم به اين روزنامه نگار اجازه دهند معالجات خود را در خارج از زندان ادامه دهد. ما همچنين خواهان تضمين امنيت جانی شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده جايزه ايرانی صلح نوبل هستيم"

عمادالدين باقی روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشت. اين روز نامه نگار پيش از اين در تاريخ ٥ دی ماه در پی دو حمله قلبی از زندان اوين به بيمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال يافته بود . چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئيس قوه قضائيه آيت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئيس زندان اوين برای ادامه درمان در خارج از زندان از تاريخ ٢٧ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد.

عمادالدين باقی در تاريخ ٢٢ مهرماه پس از احضار به شعبه اول بازپرسی معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت شد. به وکلای وی اعلام شد که علت زندانی شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتی در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسی روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخی مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابی به نام "تراژدی دمکراسی" در ايران منتشر شده است.

٢٠ فروردين British Press Awards جايزه روزنامه‌نگار بين‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدين باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملی حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی از مقامات مسئول ايران خواهان تضمين امنيت شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده ی جايزه ی صلح نوبل است. خانم عبادی بارها مورد تهديد قرار گرفته اند. در يکی از اين نامه های تهديد آميز که اخيرا به دفتر وی ارسال شده، آمده است : " به تو گفتيم رفتار غير اسلامی و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولی تو به خوش قرصی برای خارجيان و بهائيان ادامه دادی، دخترت را هم در اين راه وارد کردی. او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن." شيرين عبادی اعلام کرده است که از ١٥ فروردين دور تازه ای از تهديد ها عليه ايشان و خانواده شان آغاز شده است.

Copyright: gooya.com 2016