دوشنبه 2 اردیبهشت 1387

معاون رييس‌جمهور در امور اجرايي: مافياي اقتصادي به دنبال انحراف افكار عمومي است، ايسنا

معاون اجرايي رييس‌جمهور، اصلاحات چشمگير را مستلزم نوسازي ساختارهاي قديمي دانست و گفت: دولت با مهندسي مجدد، تغييرات ريشه‌اي و اصلاح روش‌ها، دگرگوني چشمگيري در عرصه مديريت، خدمات‌رساني و بسترسازي فراهم كرده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر علي سعيدلو معاون رييس‌جمهور در امور اجرايي با اشاره به اين كه اصلاح ساختارها از سوي دولت با واكنش‌هاي تدافعي همراه بوده است، خاطرنشان كرد: براي رسيدن به عدالت اجتماعي نياز است در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش‌هاي اقتصادي جراحي‌هاي جدي صورت بگيرد كه به طور حتم با سنگ‌اندازي باندهاي مافياي روبه رو خواهد شد.

وي افزود: مهم‌ترين چالش در نظام اجرايي آماده نبودن بسترها در كشور بود كه هم اكنون تحول بنيادي متناسب با ظرفيت‌ها و انتظارات موجود در جامعه ايجاد شده است.

معاون رييس‌جمهور با تاكيد بر اين كه شبكه‌هاي قدرتمند فساد اقتصادي سعي دارند هم‌چنان با رابطه‌سالاري و برخورداري از رانت‌ها، به شكاف طبقاتي دامن بزنند، تصريح كرد: دولت با پشتيباني مردم در مبارزه با شبكه‌ها و باندهاي مافياي اقتصادي جدي است و با بستن گلوگاه‌ها و اصلاح ساختارها، تبعيض‌ها و محروميت‌ها را از بين خواهد برد.

وي تاكيد كرد: سنگ‌اندازي ، جريان‌سازي، ايجاد جو رواني و تزريق نااميدي در پيكره جامعه از ترفندهاي باندها و جريان‌هاي مافيايي اقتصادي در كشور بوده و با اين شيوه‌ها سعي دارند افكار عمومي را نسبت به جدي بودن دولت در مبارزه با مافيا و فساد اقتصادي و تبعيض‌ها ، منحرف كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس ستاد تدابير ويژه اقتصادي كشور ، اظهار داشت: وقتي موضوع مبارزه با شبكه‌هاي فساد اقتصادي مطرح مي‌شود، بلافاصله عده‌اي هياهو راه مي‌اندازند، موضوع را سياسي جلوه مي‌دهند، عده‌اي سعي دارند صورت مساله را خط بزنند و به حذف مطالب مطروحه در شبكه‌هاي خبررساني‌شان اقدام مي‌كنند و يا فارغ از موضع‌گيري‌هاي جديد كماكان از موضوعات ساختگي و حاشيه‌اي حرف مي‌زنند؛ همه اين اقدامات انحرافي نافي اصل موضوع مبارزه با مفاسد نيست.

معاون رييس‌جمهور اضافه كرد: جريان‌سازي و ايجاد موج‌هاي كاذب و مصادره به مطلوب از جمله شگردهاي اين جريان‌ها بوده و با اين ترفندها سعي مي‌كنند سدي در مقابل اجراي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض‌ها و رفاه مردم ايجاد كنند.

سعيدلو تصريح كرد: رفتارهاي تكراري نهادينه شده در سيستم مديريت از سوي دولت نهم به درستي درك شده و افول مديريت فرسوده در سيستم اجرا با شيوه مديريت پويا، احيا شده است.

وي در پايان با اشاره به پويايي مديريت كشور، خاطرنشان كرد: سيستم اجرا در حال گذار به تحول بزرگ در مديريت است.

Copyright: gooya.com 2016