پنجشنبه 26 اردیبهشت 1387

آيا پيشنهاد روسيه پذيرفته می شود؟ گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با مجيد محمدی


آيا ايران زمينه پذيرش اين پيشنهاد را دارد؟ تا چه حد آمريکا و اروپا آمادگی پذيرش اين پيشنهاد را دارند؟ هدف روسيه از اين پيشنهاد چه بوده است؟

مجيد محمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در پرينستون به پرسش های ما پاسخ می دهد و می گويد پيشنهاد آقای لاوروف به ايران تازه نيست و ايران آمادگی پذيرش آن را ندارد. روسيه تلاش می کند با اين پيشنهاد اعتماد ايران را دوباره به دست آورد. ولاديمير پوتين روزی که کاخ رياست جمهوری را ترک کرد مصوبه دوم شورای امنيت را در روسيه به قانون تبديل کرد و کارشناسان و سياست مداران ايرانی معتقدند که روسيه طرف قابل اعتمادی برای ايران نيست...

[گفتگو با مجيد محمدی را با کليک اينجا بشنويد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا پيشنهاد روسيه پذيرفته می شود؟ گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با مجيد محمدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016