چهارشنبه 1 خرداد 1387

حمله سايت رجانيوز به جبهه ملی، با مردم

سايت رجانيوز از حاميان نزديک به رييس جمهور احمدی نژاد ، ضمن ابراز تاسف از انتشار بيانيه اخير جبهه ملی در روزنامه کارگزاران ، جبهه ملی را بر اساس حکم رهبر فقيد انقلاب مرتد دانست .
اين سايت ضمن اشاره به بخش هايی از بيانيه اخير جبهه ملی ايران ، اين عمل روزنامه کارگزران را نوعی تخريب دولت نهم دانسته و آن راتقبيح کرد. در ادامه با اشاره به حکم رهبر فقيد انقلاب در پی انکار حکم قصاص از سوی جبهه ملی، اين گروه را مرتد اعلام کرد و از قول ايشان آورده است : " اينها مرتدند . جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است... متاثرم از اينکه با دست خودشان اينها گور خودشان را کندند. (صحيفه نور جلد ۱۴ صفحه ۴۶۳- ۴۶۲) " .
قسمتی از بيانيه که در اين گزارش آمده است و به درستی به برنامه های غلط دولت نهم در زمينه اقتصادی توجه دارد به اين شرح می باشد « دولت، بدون سياست مديريتی صحيح، بی‌اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشويق توليد داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می‌آفريند، به آزادگذاری واردات و بی‌اعتنايی به قاچاق و حتی کاهش يا حذف موردی تعرفه‌های گمرکی به نفع افراد خاص يا کالاهای خاص، به بهانه افزايش عرضه در مبارزه با تورم، با ايجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی‌کيفيت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنايع داخلی، عملا صنايع کشور را به تعطيلی و ورشکستگی کشانده است. در حالی که انحصار واردات و حلقه‌های تنگ توزيع در دست گروه‌های خاص است، افزايش عرضه يا کاهش هزينه‌ها يا قيمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی هيچ تاثيری در کاهش هزينه برای مصرف‌کننده نداشته است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بازگشايی پرونده مرتد دانستن جبهه ملی ، قتل‌های زنجيره‌ای ، حوادث کوی دانشگاه و قانونی نبودن برخی از احزاب فعال مبارز با رژيم پهلوی همچون نهضت آزادی و ... که در هفته های گذشته توسط سايت ها و منابع خبری نزديک به دولت نهم از جمله سايت رجانيوز انجام می پذيرد شاعبه منحرف کردن اذهان عمومی جامعه از مشکلات واقعی کشور را افزايش داده و اين رفتار را تلاشی می دانند که با نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری سعی دارند ناتوانی دکتر احمدی نژاد و کابينه متبوعش را در زمينه هايی چون تحريم‌های بين‌المللی، تهديدات امنيتی خارجی، تورم، بيکاری، پرونده هسته‌ای، مشکلات کارگری ، تبعيض های جنسيتی و مسايلی از اين دست را به توطئه ها و کارشکنی های داخلی و خارجی نسبت دهند و با اين ترفند مسئوليت های بوجود آمده را متوجه ديگران کنند و يا به نوعی شريک خود قلمداد کنند .

منبع : با مردم

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمله سايت رجانيوز به جبهه ملی، با مردم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016