سه شنبه 14 خرداد 1387

جبهه ملی ايران خشونت حاکميت در مراسم سالگرد نهضت آزادی ايران را محکوم کرد


ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد نهضت آزادی ايران موجی از واکنش ها را به همراه داشته است که می توان به بيانيه اخير جبهه ملی ايران اشاره کرد. در بيانيه اين حزب آمده است:

در روز آدينه ۲۷ ارديبهشت، گروهی از اعضای جمعيت نهضت آزادی و هواداران و علاقمندان که برای ادای احترام بر سر مزار شادروان آيت الله طالقانی گرد آمده بودند، مورد توهين و ضرب و شتم ماموران امنيتی که قصد جلوگيری از اجرای مراسم و پراکنده کردن حاضران را داشتند، قرار گرفتند.
جبهه ملی ايران اعمال غيرقانونی و ضدمردمی حاکميت را که هيچگونه گردهمايی را حتی برای مراسم سنتی و مذهبی و هيچگونه فعاليت اجتماعی را حتی مسالمت آميز بر نمی تابد محکوم می کند و سرانجام خوشايندی را برای اينگونه سختگيری ها و خشونت پيش بينی نمی کند.

جبهه ملی ايران
نهم خرداد ۱۳۸۷
منبع : بامردم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جبهه ملی ايران خشونت حاکميت در مراسم سالگرد نهضت آزادی ايران را محکوم کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016