شنبه 4 خرداد 1387

متکی: زمان گفتگوی دو جانبه با آمريکا فرا نرسيده است، ايرنا

- برخورد ايران با بسته پيشنهادی اروپا متقابل خواهد بود

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): وزير امور خارجه در ادامه سخنان خود در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی در پاسخ به سوالی تصريح کرد که اکنون زمان گفتگوی دوجانبه ايران با آمريکا فرا نرسيده است.
"منوچهر متکی" با بيان اينکه ممکن است يک روزی زمان اين گفتگوها فرا برسد، تاکيد کرد: فعلا گفتگوی دوجانبه با آمريکا در دستور کار نيست.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، رييس دستگاه ديپلماسی ايران با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مبنی بر اينکه نگاهمان اين نيست که تا ابد با آمريکا رابطه نداشته باشيم ولی در حال حاضر زمان آن فرا نرسيده است، تاکيد کرد: شرايط زمانی و رويکردهای آمريکا نشان می دهد که اين شرايط ، واجد تصميم سازی برای مذاکره با آمريکا نيست.
وی با اشاره به مذاکرات ايران و آمريکا در مورد عراق خاطرنشان کرد که اين مذاکرات برای کمک به ملت عراق و تامين ثبات و امنيت در اين کشور صورت گرفته است.
وی ثبات عراق را برای ايران مهم دانست و يادآور شد: ثبات و امنيت در عراق بر ثبات و امنيت ايران تاثير می گذارد.
متکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا امکان دارد تهران برای کمک به ملت فلسطين با رژيم صهيونيستی به مذاکره بنشيند، گفت: ما برای رژيم صهيونيستی مشروعيت قائل نيستيم و هر ساله نيز در سازمان ملل در خصوص اعتبار نامه اين رژيم اعلام تحفظ می کنيم.
"منوچهر متکی" تاکيد کرد: برخورد تهران با بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ تابعی از نحوه برخورد آنها با بسته پيشنهادی ايران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، رييس دستگاه ديپلماسی ايران با بيان اينکه غربی ها اعلام کرده اند که بسته پيشنهادی ايران را با دقت بررسی می کنند، تصريح کرد: بنابر اين زمانی که بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ به دست ايران برسد آن را بررسی می کنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متکی با تاکيد بر اين نکته که هم اکنون نمی تواند در خصوص پاسخ تهران به بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ اظهار نظر کند، خاطرنشان کرد که ممکن است در دو بسته، مرزها و زمينه های مشترک و خالق بسته جديدی باشد.
وی با اشاره به ارتقا جايگاه ايران در عرصه بين المللی در دولت نهم گفت: امروزه در جهان اينگونه مطرح شده است که ايران در يک سو بسته ارايه می کند و تمام بازيگران باشگاه قدرت نيز بسته ای را به ايران ارايه می کنند و هر گونه آنها با بسته ما برخورد کنند ما نيز با بسته پيشنهادی آنها همان برخورد را خواهيم داشت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متکی: زمان گفتگوی دو جانبه با آمريکا فرا نرسيده است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016