پنجشنبه 16 خرداد 1387

سولانا پس از دو سال به تهران می‌رود، دويچه وله

سولانا در مصاحبه با روزنامه‌ی آلمانی، گفت، آژانس انتظار همکاری تنگاتنگ ايران با اين سازمان را دارد، همکاری‌ای که بر اساس تازه‌ترين گزارش البرادعی، از آن اثری نيست.


خاوير سولانا اواخر ماه ژوئن به ايران سفر خواهد کرد. هدف از اين سفر گفت‌وگو با مقامات ايرانی در رابطه با برنامه‌ی اتمی و ارائه‌ی بسته‌ی تشويقی به ايران، عنوان شده‌است. سولانا می‌گويد از اين سفر انتظار "معجزه" ندارد.

به گفته‌ی خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه‌ی اروپا، اين اتحاديه خواهان گرفتن« ضمانت‌هايی عينی و آزمون‌پذير از ايران در رابطه با استفاده‌ی صلح‌آميز از برنامه‌ی اتمی است». سولانا رسيدن به اين ضمانت‌ها را برای ادامه‌ی مذاکرات پيرامون برنامه‌ی اتمی ايران، لازم می‌داند.

خاوير سولانا در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "لايپتسيگر فولک‌سايتونگ"(Leipziger Volkzeitung) با اعلام خبر سفر خود به تهران، گفت، هدف از اين سفر ارائه‌ی بسته‌ی تشويقی برای قانع کردن ايران به توقف غنی سازی اورانيوم است. به اعتقاد او برای ادامه‌ی گفت‌گوها با ايران، بايد در زمينه‌های ديگر با اين کشور همکاری کرد.

سولانا همچنين گفته‌ است،از اين سفر انتظار "معجزه" ندارد ولی برای اتحاديه‌ی اروپا ادامه‌ی مذاکرات با ايران "بسيار" مهم است.

اين نخستين سفر سولانا به ايران از ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ تاکنون است. سولانا در اين مصاحبه، با اشاره به اين مطلب، می‌گويد، وی از آن زمان تاکنون برای رسيدن به راه حلی در مسئله‌ی اتمی ايران، ارتباط خود را با اين کشور قطع نکرده است.


"آژانس قادر به اثبات تلاش ايران در گسترش فعاليت‌های اتمی نيست"

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نشست شورای حکام، روز چهارشنبه، ۴ ژوئن ،گرگوری ال‌شولته Gregory L.Schulte سرپرست هئيت آمريکايی، از ايران خواست که تلاش‌های خود برای رسيدن به سلاح‌های اتمی را متوقف کند. ال شولته گفت، شواهد و مدارک جمع‌آوری شده توسط سازمان بين‌المللی انرژی هسته‌ای، دال بر تلاش ايران در اين راستاست. اين مقام آمريکايی گفت، اين واقعيت که هنوز پرسش‌های بی‌جوابی در رابطه با برنامه‌ی اتمی ايران وجود دارد، نشان می‌دهند که ايران در تلاش برای گسترش برنامه‌ی اتمی‌ خود است، تلاشی که بازرسان آژانس قادر به اثبات آن نيستند.

سولانا در همين رابطه در مصاحبه با روزنامه‌ی آلمانی، تأکيد کرد، آژانس انتظار همکاری تنگاتنگ ايران با اين سازمان را دارد، « همکاری‌ای که بر اساس تازه‌ترين گزارش البرادعی، از آن اثری نيست.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۲ ژوئن، در نشست شورای حکام آژانس، دولت ايران را متهم کرد که به قدر کافی با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. البرادعی در سخنرانی خود در آغاز نشست نوبتی شورای حکام گفت: «آژانس در راستای شفاف‌سازی برنامه‌ی اتمی ايران، خواستار دسترسی به افراد، اسناد و تاسيساتی در اين کشور شده بود، اما تهران با اين درخواست‌ها موافقت نکرده است.»

سفر سولانا به تهران با موافقت اتحاديه‌ی اروپا و اعضای شورای امنيت انجام می‌گيرد. زمان دقيق اين سفر اما هنوز روشن نيست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سولانا پس از دو سال به تهران می‌رود، دويچه وله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016