چهارشنبه 8 خرداد 1387

بازداشت تنی ديگر از اعضای جامعه بهائيان ايران، فعالان حقوق بشر در ایران

بر اساس آخرين گزارشات دريافتی روزگذشته مسئولين جامعه بهائی ويلاشهر (اصفهان) به نامهای ‌هوشمند طالبی و مهران زينی به همراه يکی ديگر از اعضای اين جامعه با نام فرهاد فردوسيان به اتهام به خاک سپردن اموات در مکانی که ۱۵ سال است به خاک سپرده می شدند، توسّط نيروهای انتظامی – امنيتی بازداشت شده و بدون محاکمه در دادگاه به زندان شهر اصفهان منتقل گرديدند . وضعيت کنونی اين افراد نامعلوم است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شايان ذکر است علاوه بر هفت رهبر جامعه بهايی به نامهای جمال الدين خانجانی ، وحيد تيز فهم ، مهوش ثابت ، بهروز توکلی ، سعيد رضايی ، فريبا کمال آبادی ، سه بهايی ديگر نيز به نامهای علی احمدی، چنگيز درخشانيان و خانم سيمين گرجی در قائمشهر در طی روزهای اخير بازداشت گرديده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازداشت تنی ديگر از اعضای جامعه بهائيان ايران، فعالان حقوق بشر در ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016