پنجشنبه 9 خرداد 1387

سه بهايی در ويلاشهر اصفهان بازداشت شدند، گفتگو با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بين المللی بهائيان، راديو فردا

دو تن از مسئولين جامعه بهايی ويلاشهر اصفهان، به نامهای هوشمند طالبی و مهران زينی به همراه فرهاد فردوسيان يکی ديگر از بهائيان اين شهر روز سه شنبه بازداشت شدند.

فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بين المللی بهائيان، در گفت وگو با راديو فردا ضمن تائيد خبر دستگيری اين افراد گفت: علت دستگيری، اقدام آنان برای به خاکسپاری اموات شان در ويلاشهر بوده است.

سخنگوی جامعه جهانی بهائيان تصريح کرد: به دليل بسته شدن چند قبرستان بهائيان در ويلاشهر، اين جامعه در ويلاشهر عملاً جايی برای به خاک سپاری عزيزانشان ندارند.

فرهاد ثابتان با اشاره به توقيف قبرستان قديمی شهروندان بهايی در ويلاشهر گفت:«ما نمی دانيم چگونه در اين جامعه زندگی کنيم که حتی حق کفن و دفن مردگانمان را هم نداريم».

آقای ثابتان می افزايد از وضعيت و محل نگهداری افرادی که به اتهام دفن امواتشان بازداشت شده اند خبری در دست نيست.

پيشتر در روز چهارشنبه بيست و پنجم ارديبهشت ماه، شش تن از رهبران جامعه بهايی ايران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند.

در اوايل ماه مارس نيز يکی ديگر از رهبران جامعه بهاييان در شهر مشهد بازداشت شده بود.

در همين حال، هفته گذشته سه شهروند بهايی ديگر نيز در قائم شهر دستگير شدند.

ابراز نگرانی از وضعيت بازداشت شدگان

جامعه بين المللی بهائيان روز سه شنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت رهبران بازداشت شده جامعه بهائيان ايران ابراز نگرانی کرده است.

طبق اين بيانيه، بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در اين خصوص گفته است:«هرچند گزارش های اوليه حاکی از انتقال آنها به زندان اوين بود اما هيچ اطلاع موثقی در اين زمينه وجود ندارد و ما به شدت نگران وضعيت آنها هستيم».

وی افزوده است:«آنچه روشن است اين است که هيچ يک از حقوق اولیۀ آنها مراعات نشده و اجازۀ تماس با خانواده يا مشاوران حقوقی به آنها داده نشده است. ما حتی نميدانيم که آنها به دادگاه رفته باشند يا مورد اتهام روشنی قرار گرفته باشند.»

نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد اضافه کرده است:«تنها چيزی که می دانيم اظهارات هفتۀ گذشتۀ يک سخنگوی دولت مبنی بر دستگيری آنها «به دلايل امنيت» است؛ اتهامی که به کلی بی پايه و غير مستند است.»

خانم دوگال ادامه داده است: «ما از جامعۀ بين المللی، سازمانهای حقوق بشر، صاحبان انصاف و رسانه های خبری تقاضا می کنيم که به اقدامات خود ادامه دهند و از حکومت ايران بخواهند تا حد اقل حقوق اين بازداشت شدگان را مراعات کند و به آنها اجازه داشتن وکيل و ارتباط با بيرون از زندان را بدهد».

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم که همگی اعضای يک هیأت ملی برای رسيدگی به امور اولیۀ بهائيان ايران هستند در ساعات بامدادی روز روز چهارشنبه بيست و پنجم ارديبهشت ماه، بازداشت شدند.

خانم مهوش ثابت، هفتمين عضو اين هیأت هماهنگ کننده در اوايل ماه مارس پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد.

Copyright: gooya.com 2016