چهارشنبه 15 خرداد 1387

سخنرانی احمدی نژاد در اجلاس فائو: مشکلات جهان حاصل انديشه و مديريت انسان های ناصالح است، ايرنا

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): رييس جمهوری اسلامی ايران مشکلات امروز جهان را حاصل انديشه و مديريت ناسالم و ساز و کارهای حاکم بر جهان دانست و تاکيد کرد که اصلاح اين وضع مستلزم تغيير در انديشه و نظامات حاکم بر جهان است .
به گزارش خبرنگار سياسی اعزامی ايرنا به رم ، دکتر "محمود احمدی نژاد " ظهر سه شنبه به وقت محلی در سخنانی در اجلاس اضطراری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو) در مقر اين سازمان در رم تاکيد کرد : در چنين شرايطی ترويج انديشه دينی و انسانی و ارزش های اخلاقی و حاکميت مديران صالح و عدالت گستر بيش از پيش ضرورت می يابد .
رييس جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود در اين اجلاس بين المللی ابتدا ياد و خاطره امام راحل بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران را گرامی داشت و گفت : امام خمينی (ره ) راه آزاد ، عزتمند ، پاک و زيبا زيستن و مسير برون رفت بشريت امروز از بن بست انديشه مادی و استيلای خودخواهی ، تبعيض و کينه ورزی را به سوی بيکران نور، مهرورزی ، آزادگی و برادری گشود.
رييس جمهور کشورمان گفت : در حالی که بيش از ۲۵ درصد مردم فقير جهان بيش از ۷۵ درصد درآمد خود را صرف مواد غذايی می کنند ، عدم تعادل در توليد و مصرف مواد غذايی تشديد می شود ، حدود نيمی از محصولات کشاورزی در ۱۰ کشور جهان توليد می شود ، سرانه مصرف در کشورهای برخوردار بيش از دو برابر و در کشورهای فقير بسيار کمتر از نصف ميانگين جهانی می باشد و خود زمينه ساز بحران ها است .
رييس جمهوری اسلامی ايران با تاکيد بر اينکه توسعه نابسامانی های امروز بازار به مواد غذايی به عنوان حياتی ترين نياز برای تداوم بقای انسان ، هشدار دهنده است ، گفت : در يک دوره کوتاه قيمت برخی محصولات کشاورزی به بيش از دو برابر افزايش و به همين نسبت قدرت خريد فقيران کاهش يافته است.
احمدی نژاد ادامه داد : بدون ترديد ادامه اين وضع به گسترش فقر و مرگ و مير ناشی از آن و همچنين تحولات سريع اجتماعی و سياسی در بسياری از نقاط و برهم خوردن موازنه های موجود جهانی منجر خواهد شد و چشم اندازی نيز برای برون رفت از آن وجود ندارد.
رييس جمهوری بررسی و شناخت دقيق علل بروز اين پديده را منطقی ترين راه برای دستيابی به راه حل مناسب دانست و افزود : عده ای علت را در مسابقه بی فرجام برای افزايش رشد اقتصادی در بسياری از کشورها ، افزايش قيمت مواد اوليه صنعتی ، افزايش قيمت انرژی ، استفاده از محصولات کشاورزی برای توليد سوخت ، کاهش ارزش دلار و تورم جهانی جستجو می کنند وعده ای ديگر تغييرات زيست محيطی و خشکسالی ،افزايش مصرف ، نامناسب بودن شيوه های کشاورزی و پايين بودن بازدهی توليد و ضعف کشاورزان را عامل اصلی می دانند.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: با فرض درست بودن اين تلقی ها ، سوال اين است که علت ريشه ای همين عوامل در جهان چيست ؟ آيا چنين شرايطی نتيجه طبيعی مدل توسعه جاری در جهان و مکانيسم بازار است ، يااينکه عواملی خارج از آن با دخالت ها و يااعمال سياست هايی باعث اين وضعيت نگران کننده شده اند.
رييس جمهوری هر دو عامل را موثر و مکمل يکديگر دانست و افزود: اصولا نظام توسعه و مکانيزم بازار بدون يک کنترل قوی و تعيين کننده مسلط که روابط را به صورت عادلانه در جهان تنظيم کند ، فاقد اعتبار و دوام است و امروز از وجود چنين کنترل کننده ای بی بهره هستيم و مهمتر دخالت های سازمان يافته ، هدفمند و البته مخرب برخی قدرت های سياسی و اقتصادی در موازنه های اقتصادی و در بازار است .
احمدی نژاد در ادامه با بيان اينکه کاهش ارزش برابری دلار و افزايش قيمت انرژی که از عوامل نابسامانی های اخير معرفی می شوند ، دو روی يک سکه آنست و پرسيد که به راستی علت چيست ؟
رييس جمهوری بخشی از کاهش ارزش دلار را انعکاسی و بخشی ديگر را ارادی دانست و گفت : امروز برنامه ريزان برخی قدرت های بزرگ به ناچار برای کاهش تبعات عملکرد ديروز خودو از سوی ديگر برای تحميل اراده خود بر بازار اقدام به کاهش ارزش دلار می کنند .
احمدی نژاد تصريح کرد: سال های طولانی تورم و مشکلات اقتصادی برخی از قدرت ها از طريق تزريق دلار بدون پشتوانه به اقتصاد جهانی ، به ساير ملت ها تحميل شده است و امروز که ظرفيت جذب اقتصاد جهانی کاهش يافته و ديگران نيز وارد اين ميدان شده اند اين آسيب ها به کانون اصلی توليد آن بازگشت کرده است .
رييس جمهوری ادامه داد : تامين هزينه جنگ ها و اشغالگری ها ، جبران مصارف سنگين و اسراف گونه و همچنين برای پر کردن جيب سرمايه داری جهانی از جيب ملت ها بطور گسترده ای دلار بدون پشتوانه تزريق شده است . به نحوی که امروز انعکاس آن در کاهش روز افزون ارزش دلار به خوبی قابل مشاهده است . پديده ای که همه روابط اقتصادی جهان را در معرض تلاشی قرار داده است .
احمدی نژاد دخالت های غير مسوولانه در موضوع انرژی را نيز کامل مشهود دانست و گفت : در حالی که رشد مصرف کمتر از رشد توليد است و بازار انباشته از نفت است ، قيمت ها روند تصاعدی خود را طی می کند و اين وضعيت کاملا مصنوعی و تحميلی است . بسيار روشن است که دست های پيدا و پنهان و با اهداف سياسی و اقتصادی قيمت را به صورت کاذب کنترل می کند.
رييس جمهوری با طرح اين سوال که براستی چرا برخی از قدرتمندان و سرمايه سالاران بين المللی چنين می کنند، گفت : آيا هدف آنان توجيه پذير کردن سرمايه گذاری روی منابع جديد انرژی در عمق درياها در قطب شمال و يا ساير مناطق است يا مسايل ديگری در کار است .
احمدی نژاد افزود:از يک سو به صورت مصنوعی قيمت نفت و انرژی و ماليات بر مصرف آن را بالا نگه ميدارند و از سوی ديگر استحصال سوخت از مواد پايه کشاورزی را ترويج می کنند و همين را بهانه افزايش قيمت مواد غذايی قرار می دهند و بدتر از آن در برابر توسعه توليد و استفاده از انرژی پاک و ارزان هسته ای صف آرايی می کنند .
رييس جمهوری خاطرنشان کرد: به نام تجارت آزاد از يک سو مقرراتی مانند کاهش تعرفه واردات کشاورزی را به ملت ها تحميل می کنند و از سوی ديگر با اعطای يارانه به بخش کشاورزی خود بسياری از کشاورزان ضعيف در ديگر کشورها را از پای در می آورند.
احمدی نژاد پرسيد چرا عده ای غذای مردم را وسيله سوداگری و تحصيل منابع نامشروع مالی قرار می دهند و با تحميل مناسبات ناعادلانه صدها ميليون انسان را در فقر نگه می دارند ؟
رييس جمهوری ادامه داد: چرا عده ای برای کسب ثروت و سلطه بر جهان همه مرزهای انسانی و ارزش های اخلاقی را در می نوردند و به راستی چرا عده ای چنين رفتاری دارند ؟
احمدی نژاد با بيان اينکه راه چاره اين مشکلات چيست ؟ ، گفت : آيا با سازوکارهای موجود می توان زياده خواهی بی پايان و اشتهای سيری ناپذير آنها را کنترل کرد ؟
رييس جمهوری اسلامی ايران تاکيد کرد: سازوکار سازمان ملل در حالی که برخی از اين قدرت هابرای شورای امنيت که بالاترين نهاد تصميم گيری است تکليف تعيين می کنند و از آن استفاده ابزاری می نمايند، چگونه می تواند شرايط را بسامان کند.
احمدی نژاد اظهار داشت :اصولا در حالی که هر کشوری سياست های خاص و مبتنی بر منافع خود را دنبال می کند وهمزمان اراده های مختلف و انگيزه های گوناگون و بعضا شيطانی و با امکانات وسيع دست اندرکار اعمال سياست های ناعادلانه در مناسبات جهانی هستند ، سازوکارهای موجود چگونه قادر به حل مسايل هستند.
رييس جمهوری افزود: اگر قادر به اصلاح بودند آيا وضعيت جهان به اينجا می رسيد که آمارهای رسمی از بيش از يک ميليارد فقير در جهان خبر دهد در حالی که فقط سرانه جهانی توليد سالانه غلات بيش از ۴۰۰ کيلوگرم به ازای هر نفر است .
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: کاملا روشن است که وضع موجود حاصل انديشه و مديريت ناسالم و سازوکارهای حاکم است و اصلاح آن تغيير در انديشه و مديريت و نظامات حاکم بر جهان است .
وی افزود: در چنين شرايطی ترويج انديشه دينی و انسانی و ارزش های اخلاقی و حاکميت مديران صالح و عدالت گستر بيش از پيش ضرورت می يابد، مديريتی که بر پايه سلامت ، عشق به انسان ها و خدا پرستی استوار باشد.
احمدی نژاد تصريح کرد: رقابت ها برای قدرت و ثروت بايد به رقابت برای خدمت و دوستی تبديل شود و سازوکارهای عادلانه جانشين مناسبات يک سويه و ظالمانه گردد.
رييس جمهوری در ادامه گفت : اينک باوجود گسترش ياس در عموم ملت ها از کارآمدی ساز وکارهای موجود حاکم بر جهان ، به علت فوريت و اهميت مواد غذايی در حفظ حيات انسان ها پيشنهاداتی ارائه می شود.
احمدی نژاد پيشنهاد کرد که يک نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظيم عادلانه بازار مواد غذايی تشکيل شود و هم مناسبات را از توليدات مصرف سازمان دهی کند و هم همه کشورها از آن تبعيت کنند .
دومين پيشنهاد رييس جمهوری اسلامی ايران اين بود که سهم مناسبی از هزينه نظامی کشورها صرف بهبود توليد مواد غذايی و يارانه غذا برای فقيران شود.
احمدی نژاد افزود: بدون گسترش سلاح های مرگبار و با مهرورزی می توان امنيت را برقرار کرد ، اما بدون غذا نمی توان زندگی کرد.
رييس جمهوری اسلامی ايران در ادامه پيشنهاد کرد که کشورهای برخوردار موظف به مسووليت پذيری بيشتری در قبال تحولات جهانی و مشارکت در تنظيم مناسبات غذا شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمدی نژاد بازتعريف نظام تعرف و يارانه در مواد غذايی در جهت توليد و توزيع عادلانه را به عنوان چهارمين پيشنهاد خود در اين اجلاس مطرح کرد.
رييس جمهوری در پنجمين پيشنهاد خود عنوان کرد که قدرت های بزرگ برای حفظ محيط زيست انسانی و جلوگيری از توسعه آلودگی و تخريب جو به کنوانسيون های مربوطه بپيوندند تا از انهدام بيشتر زمين های کشاورزی و گسترش خشکسالی جلوگيری شود.
احمدی نژاد در ديگر پيشنهاد خود گفت که اين به نفع همه است که قدرت های زورگو وادار شوند به جای اشغالگری و جنگ به صلح و دوستی روی آورند و هزينه های نظامی گری را خرج اصلاح وضع کشاورزی جهان و کمک به مردم فقير کشورهای خود و ساير کشورها کنند.
رييس جمهوری اسلامی ايران در هفتمين پيشنهاد خود گفت : سوداگری و تقلب در موضوع انرژی کنترل و ممنوع شود و برنامه جامع برای توليد و توزيع انواع انرژی تنظيم و اجرا شود .
احمدی نژاد به عنوان آخرين پيشنهاد خود دراين اجلاس خاطرنشان کرد: همه با هم برای انتشار و حاکم شدن ارزش های اخلاقی و انسانی و مديران پاک و يکتا پرست تلاش کنيم .
احمدی نژاد در پايان سخنان خود با قدردانی از مدير کل فائو و دست اندرکاران اين اجلاس تصريح کرد: جمهوری اسلامی ايران همچون گذشته آماده است تجربيات خود را دراختيار بگذارد و دراين روند مشارکتی فعال و سازنده داشته باشد .

Copyright: gooya.com 2016