دوشنبه 20 خرداد 1387

ديلی تلگراف: تصميم ايران به خارج کردن دارايی هايش از بانک های اروپايی، مهر

يک روزنامه انگليسی به نقل از ديپلماتهای غربی خبر داد که رئيس جمهوری ايران برای مقابله با تحريم کشورهای غربی، به بانکها دستور داده تا داراييهای خود را از بانکهای اروپايی خارج و به داخل ايران منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ديلی تلگراف در شماره امروز خود با اعلام اين مطلب در ادامه به نقل از ديپلماتهای غربی نوشت : "محمود احمدی نژاد" رئيس جمهور ايران به بانکهای بزرگ ايران دستور داده تا داراييها و سرمايه های خود را از بانکهای اروپايی به بانک مرکزی ايران منتقل کنند . اين اقدام دولت ايران با هدف جلوگيری از بلوکه شدن دارايی ها و ثروتهای اين کشور از سوی بانکهای اروپايی انجام می شود.

به ادعای اين روزنامه، انتقال دارايی های بانکهای ايرانی به داخل اين کشور توسط يک شبکه مخفی از شرکتهايی که مقر آنها در کشورهای حاشيه خليج فارس همچون امارات است، انجام می شود.

ديلی تلگراف در ادامه نوشت : احمدی نژاد اين اقدام را در واکنش به اخبار منتشر شده درباره احتمال تحريم بانکهای ايرانی از سوی اتحاديه اروپا انجام داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته ديپلماتهای غربی، دولت ايران به مقامهای بانک ملی ايران دستور داده تا دارايی های خود در اروپا را به ايران منتقل کنند.اين دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسی هايی را از بانک ملی شعبه هامبورگ انجام داد. به اين بانک دستور داده شد تا انجام تحقيقات لازم، فعاليتهای خود را متوقف کند.

لازم به ذکر است، اتحاديه اروپا قرار است درباره فعاليت اين بانک در اروپا تصميم گيری کند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديلی تلگراف: تصميم ايران به خارج کردن دارايی هايش از بانک های اروپايی، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016