دوشنبه 27 خرداد 1387

"نيرنگ شيطان!"، بابک داد

بابک داد
بسياری از مقامات نظام که بعضا" روحانی يا امام جمعه و قاضی القضات بوده و هستند و متوليان ايمان و اخلاق جامعه اند، به فساد سياسی و مالی متهم شده اند و هنوز بابت ضربه ای که به دين و باورهای دينی مردم زده اند، حتی مورد پرسش يا پيگرد هم قرار نگرفته اند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

١- بجای «انگيزه خوانی» و بجای پيداکردن نيت اصلی و قصد و غرض عباس پاليزدار، بايد از مقامات کشور خواست تکليف اتهامات فساد مالی و سياسی را که او بر بسياری از مسئولان نظام و روحانيان سرشناس زده است،روشن کنند و به افکار عمومی پاسخ دهند.

٢- پاليزدار سخنانش را در همدانی گفته که دکتر هاشم آغاجری چند سال پيش در همان شهر، يک ابهام مذهبی را طرح کرد و محاکمه و حتی به اعدام محکوم شد. اينک در همان شهر ايمان و باور مردم به متوليان دينی مورد تهديد قرار گرفته ولی دسته کفن پوشان هنوز براه نيفتاده اند! بسياری از مقامات نظام که بعضا" روحانی يا امام جمعه و قاضی القضات بوده و هستند و متوليان ايمان و اخلاق جامعه اند، به فساد سياسی و مالی متهم شده اند و هنوز بابت ضربه ای که به دين و باورهای دينی مردم زده اند، حتی مورد پرسش يا پيگرد هم قرار نگرفته اند. پرسش محوری ناظران اين است: اين يک بام و دو هوايی برای چيست؟و چرا احساسات مذهبی،برای يک قضيه حساس است و برای يک قضيه حساس نيست؟

٣- وقتی روحانی و امام جمعه که بايد دين و ايمان جامعه را حراست کنند، حتی در مظان چنين اتهاماتی قرار بگيرند، چه چيزی از ايمان و اخلاق در ميان عامه مردم باقی ميماند؟ «اذا فسد العالم،فسد العالم». امامان جمعه مکلف شده اند در خطبه اول، هر هفته مردم را به رعايت تقوا و پرهيزگاری توصيه کنند؛با بيان اين آيه «اوصيکم عبادالله بتقوی الله» اکنون امام جمعه ای که چنان اتهاماتی متوجهش هست،چگونه می تواند هر هفته اين دستور الهی را به بندگان خدا متذکر شود؟ و تأثير کلامش بر مردم چقدر خواهد بود؟

٤- متأسفانه بعضی از آقايان که خود را فوق انسان و مصون از وسوسه های شيطان می دانند، فراموش کرده اند که بزرگترين نيرنگ شيطان، بوجود آوردن اين باور است که شيطان وجود ندارد! اگر نظارت مردم بر قدرتمندان وجود نداشته باشد، اعتماد بنفس نابجای آقايان که فکر می کنند يک تنه از پس مفسده های شيطانی قدرت و ثروت بر می آيند،اثری ندارد و راه نفوذ شيطان بر آنان را نخواهد بست.تنها راه امتحان شده،نظارت مردم و مطبوعات بر حکومت است.چيزی که پيش نياز دموکراسی است.

٥- بی پاسخ گذاشتن سئوالات مردم درباره اين اتهامات، تنها ثمری که دارد انحطاط اخلاقی جامعه است. بسيار ويرانگرتر از آنچه تاکنون شاهدش بوده ايم. پس حتی برای حفظ ايمان جامعه هم که شده، لازم است روشن شود حاکميت با اعضای مفسد پيکره خود چطور رفتار می کند؟ و آيا به جراحی اين غده ها تن می دهد؟

WWW.BABAKDAD.BLOGFA.COM

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"نيرنگ شيطان!"، بابک داد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016