سه شنبه 11 تیر 1387

منصور اسالو مجددا به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد، سنديکای کارگران شرکت واحد

منصور اسالو رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۰/۴/۱۳۸۷ جهت معاينات چشم و قلب از زندان اوين به بيمارستان شهيد لبافی نژاد منتقل شده بود، پس از معاينه پزشکی توسط متخصصين، با وجود اعلام پزشکان بيمارستان در رابطه با مراقبت از اسالو در بهداری زندان، نامبرده به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته پروانه اسالو، با وجود اين که پزشکان تاکيد داشتند وی بايد تحت مراقبت باشد، اما ماموران زندان نه تنها به اين گفته پزشکان متخصص توجهی نکردند، وی را همان روز به بند ۳۵۰ زندان اوين انتقال دادند. وی يادآور شد با توجه به اينکه اسالو چند عمل جراحی چشم را پشت سر گذاشته و از نظر قلبی و استرس تنفسی نياز به مراقبت دارد، نظر پزشکان بر دور بودن وی از استرس حاکم بر فضای زندان است.

وی با اشاره به ادامه تلاش‌ها برای يافتن راهی که همسرش بتواند برای درمان خود از حق قانونی مرخصی استفاده کند، گفت: اميدواريم با انتقال همسرم به بند زندان در پروسه پزشکی وی اخلالی ايجاد نشود.


سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۳۸۷/۴/۱۱

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منصور اسالو مجددا به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد، سنديکای کارگران شرکت واحد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016