دوشنبه 9 اردیبهشت 1387

ديدار اعضای هيئت مديره سنديکای شرکت واحد با منصور اسانلو، دويچه وله

روز يکشنبه، ۸ ارديبهشت (۲۷ آوريل) منصور اسانلو، فعال کارگری و رييس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که بخاطر فعاليتهای حقوق کارگری‌اش در زندان به سر می‌برد، حين مراجعه به بيمارستان لبافی نژاد تهران، با خانواده و چند تن از اعضای هيئت مديره سنديکا نيز ديدار کرد.

رضا شهابی، ازاعضای هيئت مديره سنديکا در مورد اين ديدار به دويچه وله گفت: “امروز آقای منصور اسانلو جهت معاينه چشم از زندان به بيمارستان منتقل شدند. اعضای هيئت مديره و فعالين سنديکا به همراه خانواده‌شان با ايشان ملاقات کردند.“

رضا شهابی روحيه منصور اسانلو را روحيه‌ای خوب توصيف کرد. وی گفت که اين فعال کارگری واقعا بسيار مصمم و شاد بود و با اعضای هيئت مديره و نيز خانواده خود به گفتگو پرداخت. به گفته اين عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد منصور اسانلو طی صحبتهايی که با اعضای سنديکا داشت بار ديگر بر شعاری که چند سالی است کارگران ايران حول آن برای احقاق حقوق انسانی‌شان فعاليت می‌کنند، تاکيد کرد: زندگی شايسته و تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری به عنوان حق مسلم کارگران.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضا شهابی افزود که اسانلو از اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به عنوان روز همبستگی ميان کارگران ايران و جهان ياد کرد و گفت که در آن روز بايد همه کارگران دست به دست هم دهند و با اتحاد و همبستگی در کنار هم باشند و در جهت دفاع از حقوق اوليه، حق تشکل مستقل کارگری، سنديکاها و اتحاديه‌های کارگری، و زندگی شايسته، گام بردارند. اسانلو اظهار اميدواری کرد که “کارگران شعارهای خود را با صدای بلند به گوش مسئولين برسانند تا به اميد خدا به حق قانونی خود که دفاع از حقوق کارگران و دفاع از تشکل مستقل کارگری است، برسيم.“

کيواندخت قهاری

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار اعضای هيئت مديره سنديکای شرکت واحد با منصور اسانلو، دويچه وله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016