سه شنبه 18 تیر 1387

موضع کارگزاران درباره حضور خاتمی در انتخابات، مرعشی: حمايت اصلاح طلبان از عبدالله‌نوری جدی نيست، آفتاب

* حزب اعتماد ملی يکی از بخش‌های مهم جبهه اصلاحات است و تاکنون از سوی احزاب اصلاح‌طلب و از جمله کارگزاران برای هماهنگی بيشتر و تصميم مشترک با اين حزب مذاکراتی صورت گرفته است که اين مذاکرات ادامه خواهد يافت.


آفتاب- سرويس سياسی: دو عضو برجسته شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، امروز با اشاره به محدود بودن زمان تصميم‌گيری برای اعلام نامزدی آقای خاتمی جهت حضور در انتخابات، تأکيد کردند آقای خاتمی و جريان‌های اصلا‌ح‌طلب، منتظر تصميم‌گيری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، محمد‌هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا تاريخی به عنوان مهلت به سيد محمد خاتمی برای اعلام آمادگی برای انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: «در اين مورد بحث زمانی در ميان گروه‌های اصلاح طلب نشده است ولی به هر حال زمان تصميم گيری محدود است».

وی درمورد شاخص‌های اجماع اصلاح طلبان برای انتخابات آينده گفت: «موضوع مشکلات فعلی کشور ازجمله مباحث اقتصادی نظير مشکلات مسکن، تورم و بيکاری ، معضلات اجتماعی همچون مواد مخدر، افزايش نرخ طلاق و ناامنی‌های اجتماعی و روابط خارجی متشنج، از جمله مسائلی است که بايد از شاخص‌های مورد توجه در اجماع اصلاح طلبان باشد».

وی ادامه داد: «بايد درميان اصلاح طلبان بحث توانائی‌های يک کانديدا برای حل مشکلات کشور و ضريب نفوذ سياسی و اجتماعی آن فرد از نظر رای آوری به بحث و بررسی گذاشته شود و اگر بنا بر شکل گيری اجماعی باشد بايد اين اتفاق نظرحول اين محورها صورت گيرد».

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در مورد اين تحليل برخی چهره‌های سياسی مبنی بر اينکه بحث‌های زود هنگام انتخاباتی تاکتيک اصلاح طلبان است، تصريح کرد: «به نظر نمی رسد بحث در مورد انتخابات تاکتيکی باشد چرا که با مشکلاتی که در کشور مواجهيم. بحث انتخابات استراتژی است نه تاکتيک».

از سوی ديگر، حسين مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نيز با اشاره به اينکه اگر آقای خاتمی اعلام آمادگی کرده و کانديدای انتخابات رياست جمهوری شود، حزب متبوعش از وی حمايت می‌کند، افزود: «هم آقای خاتمی و هم گروها و جريان‌های اصلا‌ح‌طلب، منتظر تصميم‌گيری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند تا با ائتلاف وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری دهم شوند».

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در خصوص حزب اعتماد ملی نيز گفت: «حزب اعتماد ملی يکی از بخش‌های مهم جبهه اصلاحات است و تاکنون از سوی احزاب اصلاح‌طلب و از جمله کارگزاران برای هماهنگی بيشتر و تصميم مشترک با اين حزب مذاکراتی صورت گرفته است که اين مذاکرات ادامه خواهد يافت».

مرعشی در خصوص اعلام حمايت برخی از چهره‌های سياسی اصلاح‌طلب از عبدالله نوری برای کانديداتوری در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، حمايت اصلاح طلبان از عبدالله‌نوری را جدی ندانست.

Copyright: gooya.com 2016