پنجشنبه 20 تیر 1387

يک سال از دستگيری و زندانی بودن منصور اسالو گذشت، سنديکای کارگران شرکت واحد

منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در تاريخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هنگامی که قصد عزيمت به منزل را داشت توسط مامورين لباس شخصی در خيابان جانبازان غربی دستگير شد ، با پيگيری خانواده و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد بعد از چند روز بی خبری از مکان بازداشت وی سخنگوی قوه قضائيه در يک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که ايشان در زندان اوين می باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از اين اتفاق يکسال می گذرد و با وجود پيگيری های مستمر خانواده و وکلا آقای اسالو با وجود بيماريهای قلبی و چشم کماکان در زندان به سر می برند .
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احضار و تفهيم اتهام آقای منصور اسالو بدون حضور وکيل و دستگيری آقای غلامرضا غلامحسينی را محکوم و خواستار آزادی نامبرگان می باشد و از همه نهادهای کارگری به خصوص فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ، کنفدراسيون بين المللی کارگران آزاد و سازمان جهانی کار می خواهد کميته ای حقيقت ياب را در راستای پيگيری پرونده ايشان ، به رسميت شناختن سنديکای کارگران شرکت واحد و بازگشت به کار کارگران اخراجی سنديکا مامور نمايد تا شاهد به رسميت شناختن سنديکای کارگران شرکت واحد ،بازگشت به کار کارگران اخراجی سنديکا و آزادی کارگران زندانی که به خاطر دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می برند با شيم .

با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۷/۴/۱۹

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يک سال از دستگيری و زندانی بودن منصور اسالو گذشت، سنديکای کارگران شرکت واحد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016