سه شنبه 8 مرداد 1387

دادستان زنجان: بين دو متهم دانشگاه زنجان صيغه محرميت جاری شده است، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: کمتر از يک ماه و نيم پس از واقعه زنجان و تلاش حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان برای تعرض به يک دختر دانشجو، دادستان زنجان روز گذشته در اظهارات خود با بيان اينکه “بين دو متهم دانشگاه زنجان صيغه محرميت جاری شده است”، مقدمات تبرئه حسن مددی را فراهم ساخت.

گل محمدی، دادستان زنجان، در مصاحبه ای که خبرگزاری ايسنا منتشر کرده، گفته است: “با توجه به اظهارات دو متهم در قضيه دانشگاه، بين دو طرف صيغه محرميت جاری شده، اما با اين وجود نيز آنان حق انجام حرکات و اعمال ناشايست را در محيط دانشگاه نداشته‌اند.”

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی همچنين برای منطقی جلوه دادن اظهاراتش و با جابجا کردن جای شاکی و متهم افزود: “اگر دختری قصد ازدواج داشته باشد، اجازه پدر لازم است.” وی ادامه داد: “با ارسال اخطاريه جهت آخرين دفاع برای اين افراد، حکم نهايی آنان بزودی صادر خواهد شد.”

دادستان همچنين در حالی مدعی شد هيچ دانشجويی در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه زنجان بازداشت نشده است که ۳ دانشجوی دانشگاه زنجان، پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی از حدود ۱ ماه پيش بازداشت شده اند. به گزارش خبرنامه اميرکبير، وضعيت بازداشت و محل نگهداری اين سه دانشجو همچنان نامشخص می باشد.

وی افزود: “افرادی را در خارج از دانشگاه که باعث تشويش اذهان عمومی و تعطيلی کلاس‌های دانشگاه شده‌اند را بازداشت کرده‌ايم که اکثر اين افراد نيز اصالتا زنجانی نمی باشند.” گل محمدی همچنين گفت: “مسائل ديگری نيز در اين پرونده موجود است که نمی توان به آن اشاره کرد.”

پيش از اين نيز بلافاصله بعد از ماجرای رسوايی معاون انتصابی دانشگاه زنجان، زاهدی وزير علوم در سخنانی مشابه و برای اثبات اينکه اتفاقی به وقوع نپيوسته است، گفته بود: “آن ‌چه در فيلم آمده، اگر شما خود نيز ديده باشيد، اين بوده است که دختری مراجعه کرده به اتاق و در آن‌جا روسری نداشته است و شما تنها يک عدم روسری را می‌بينيد.”

در همان زمان زاهدی با حمايت رسانه های حامی دولت و برای سرپوش نهادن بر رسوايی يکی ديگر از مديران انتصابی، وقايع دانشگاه زنجان را ابتدا ناجوانمردانه و سپس توطئه عنوان کرد. پس از آن نيز وزير علوم در همايشی از تاسيس رشته هايی برای ايجاد جنگ روانی همانند واقعه دانشگاه زنجان خبر داده و گفته بود: “در روزهای اخير دشمن تلاش کرده در موضوعاتی همچون گرانی چای و دانشگاه زنجان جنگ روانی ايجاد کند.”

لازم به ذکر است مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، از حدود ۲ هفته پيش آزاد است. وی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود، که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوين منتقل شده و سپس آزاد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادستان زنجان: بين دو متهم دانشگاه زنجان صيغه محرميت جاری شده است، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016