چهارشنبه 9 مرداد 1387

اعلام نتايج کنکور و تيتر "نقص پرونده" برای پيروان آئين بهائی، مجموعه فعلان حقوق بشر در ايران


بر اساس اطلاعات واصله از اولين ساعات ششم مرداد ماه نتايج آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها بر روی وب سايت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و همچون سال پيش اکثر متقاضيان بهائی پس از ثبت اطلاعات شخصی خود بر روی سايت با اطلاعيه عجيب "نقص پرونده" مواجه شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هنوز آمار دقيقی از تعداد متقاضيانٍ نقص پرونده اعلام شدهء بهائی در دست نيست و با توجه به زندانی بودن مديران جامعه بهائيان ايران شايد نتوان چنين آماری را هم بدست آورد.
"ايراد نقص پرونده" عجيب ترين مطلبی است که می توان به جای ارائه کارنامه به متقاضی اعلام نمود زيرا چناچه پرونده يک متقاضی دارای نقصی جدی باشد، در حدی که از ارائه کارنامه محروم گردد، طبق مقررات سازمان سنجش از حضور در جلسه کنکور محروم می گردد و اصلا کارت حضور در جلسه برای چنين فردی صادر نمی شود.
اعلام نقص پرونده در عين حال موجب می گردد که دست متقاضی بهائی از محاکم قضائی داخلی و حتی خارجی کوتاه شود زيرا در اين شرايط اثبات اين که نقص پرونده در مورد چه مسئله ای بوده است غير ممکن می باشد.
عين اين جريان سال گذشته نيز برای جوانان بهائی اتفاق افتاد و متاسفانه علی رغم پی گيری های گسترده از مسئولين مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهاد های نظارتی متاسفانه هيچ رسيدگی صورت نگرفت. استنباط اين است که همين روند امسال هم ادامه خواهد داشت و همچنان تعداد زيادی از با استعداد ترين جوانان ايران از تحصيلات عاليه که طبيعی ترين حق فرد است محروم خواهند شد.

Copyright: gooya.com 2016