یکشنبه 26 خرداد 1387

آيت الله منتظری: "نظر اين جانب در مورد فرقه ضاله بهائيه همان نظر سال های قبل از انقلاب است و تغييری نکرده است"

سؤال : حضرت آيت الله منتظری با عرض سلام
در يکی از پاسخهای جنابعالی در مورد فرقه بهائيت ، پس از اشاره به اين که اين فرقه به خاطر نداشتن کتاب آسمانی در قانون اساسی جزو اقليت های رسمی محسوب نشده اند فرموده ايد :
"ولی از آن جهت که اهل اين کشور هستند و حق آب و گل دارند از حقوق شهروندی بهره مند می باشند".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به دنبال انتشار اين پاسخ بعضی از پيروان اين فرقه از واژه "حقوق شهروندی " سوءاستفاده کرده و مطالبات زيادی را مطرح نموده و حتی گفته شده نظری که حضرتعالی در سالهای قبل از انقلاب در مورد اين فرقه داشته ايد عوض شده است . مستدعی است نسبت به اين موضوع و نيز منظور از حقوق شهروندی جهت رفع هرگونه ابهامی نظر خود را بفرماييد.
با تشکر

جواب :
بسمه تعالی
با سلام و تحيت
نظر اين جانب در مورد فرقه ضاله بهائيه همان نظر سالهای قبل از انقلاب است و تغييری نکرده است . ولی به طور کلی افرادی که تابع هيچ يک از اديان آسمانی نيستند نيز به حکم آيه شريفه : " لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ". (سوره ممتحنه ، آيه ۸) و فرمايش اميرالمومنين عليه السلام در نامه به مالک اشتر: "واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم و لا تکونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اکلهم فانهم صنفان : اما اخ لک فی الدين او نظير لک فی الخلق " (نهج البلاغة، نامه ۵۳) بايد حقوق انسانی آنان رعايت شود.
حقوق شهروندی نيز يک واژه کلی است و حدود آن بايد بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذيرش اکثريت مردم مشخص شود. البته اگر کسانی در صدد دشمنی با مردم کشور برآيند و با دشمنان خارجی همکاری نمايند و همکاری آنان مطابق قوانين کشور برای دادگاه صالح ثابت شود بايد طبق قانون مجازات شوند. و شهروندی آنان مانع از اجراء قانون نمی شود. و لازم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبليغات سوء آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با آنان موجب تقويت آنان شود لازم است از آن اجتناب گردد.
ان شاء الله موفق باشيد.
۱۳۸۷/۳/۲۵

Copyright: gooya.com 2016