پنجشنبه 10 مرداد 1387

ديان علايی، سخنگوی جامعه بين المللی بهايی: شکايت بهاييان هرگز به نتيجه نمی رسد، راديو فردا


امير زمانی فر - وب سايت جامعه بين المللی بهايی می گويد که پيروان ديانت بهايی در استانهای فارس و کرمان مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. آتش زدن (به نوشته اين سايت) عمدی خانه ها و وسائل نقليه بهاييان در ايران تازه ترين روش اعمال خشونت عليه آنهاست.
مطابق اصل ١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اديان زردشتی، کليمی و مسيحی اديان رسمی کشور هستند و بهاييت در زمره اديان رسمی نيست. ٢۵ ارديبهشت ماه امسال هم شش تن از رهبران جامعه بهاييت در ايران بازداشت شده اند که همچنان اطلاع چندانی از وضعيت آنان منتشر نشده است.

در همين رابطه راديو فردا با ديان علايی، سخنگوی جامعه بين المللی بهايی در ژنو، گفت و گويی انجام داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

راديو فردا: در وب سايت جامعه بهايی آمده بود که شماری از پيروان ديانت بهايی در کرمان و فارس، مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. خانم علايی! اين موارد چه زمانی اتفاق افتاده است؟
ديان علايی: در چند ماه اخير اتفاقاتی برای ايرانيان بهايی رخ داده است. مانند آتش سوزی در منزلشان يا قبرستان بهاييان و حتی در يک مورد سعی کرده اند يک نفر را آتش بزنند. اين اتفاقات از اوايل آوريل آغاز شده و آخرين اتفاق ۲۵ جولای رخ داده است.

کسانی که اين حوادث برايشان رخ داده، آيا شکايتی را به مسئولان قضايی تسليم کرده اند و نتيجه آن چه بوده است؟
هميشه ايرانيان بهايی شکايت می کنند، ولی هرگز به نتيجه ای نرسيده اند. بعضی اوقات اصلا اقدامی نشده است و اگر اقدامی هم شده، خيلی زود پاسخ داده اند که متهم مشخص نيست و پرونده بدون نتيجه بسته شده است.

در خبرها آمده است، خانه يک خانم پزشک که مدت ۲۸ سال به طبابت اشتغال داشته، در نجف آباد مورد حمله قرار گرفته است. نيروی انتظامی به اين شکايت چه جوابی داده است؟
جواب های مختلفی می دهند که هرگز به نتيجه نمی رسد. به اين خانم پزشک گفته اند تنها مرجعی که می تواند جواب شما را بدهد، وزارت اطلاعات است. البته اين خانم با اداره اطلاعات نيز تماس گرفته است ولی آنها نيز هيچ جوابی نداده و کمکی نکرده اند.

آيا مشخص شده که عاملين اين حوادث چه کسانی هستند؟
در ايران بيشتر لباس شخصی ها اين کار را انجام می دهند. در واقع در بيشتر اين اتفاقات، افراد مشخص نبودند ولی از طرف گروه هايی که اسامی مختلفی به هم می دهند، قبلا به بعضی از افراد نامه های تهديد آميز فرستاده شده بود. به عنوان مثال در رفسنجان گروه «ضدبهايی جوانان رفسنجان» و يا در مورد حادثه قبرستان گفته بودند «حزب الله» اين کار را کرده است.
نگرانی اصلی جامعه بين المللی بهايی اين است که چرا مقام های دولتی به کمک ايرانيان بهايی نمی آيند. يعنی وقتی چنين اتفاقی می افتد، نيروهای انتظامی يا پليس بايد متهمين را شناسايی کنند تا محکوم شوند. ولی چنين چيزی در مورد ايرانيان بهايی پيش نمی آيد.

در واکنش به حوادث پيش آمده، آيا شما و سازمان های مربوط به پيروان ديانت بهايی، نامه ای به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته ايد که در آن خواستار تحقيق در اين زمينه شويد؟
ما با دولت ايران روابط مستقلی نداريم ولی سعی می کنيم به نهادهای بين المللی به ويژه گزارشگران سازمان ملل اطلاع دهيم و آنها هستند که از دولت ايران درخواست جواب می کنند.

آيا دولت ايران تا کنون واکنشی نشان داده است؟
متاسفانه دولت ايران واکنشی نشان نمی دهد. وقتی گزارشگران ويژه به خصوص گزارشگران ويژه آزادی اديان در مورد اين موضوع از دولت ايران خواستار جواب است، مسئولان می گويند در ايران تبعيض دينی وجود ندارد و هر ايرانی می تواند راحت زندگی کند.
ولی متاسفانه می بينيم که اين واقعيت ندارد. به خصوص برای ايرانيان بهايی که برايشان تبعيض دينی بسيار شديدی وجود دارد.

Copyright: gooya.com 2016