دوشنبه 14 مرداد 1387

آخرين وضعيت رهبران جامعه بهايی در زندان اوين، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

مهوش ثابت، فريبا کمال آباد، عفيف نعيمی، سعيد رضائی، وحيد تيزفهم، جمال الدين خانجانی و بهروز توکلی، هفت رهبر بهائيان ايران که در زندان اوين به سر می برند در تاريخ ۳۱/۳/۸۷ برای اولين بار اجازه يافتند تا تماسهای کوتاهی با خانواده های خود برقرار نمايند، در طی روزهای اخير اين افراد اجازه يافتند تا برای بار دوم با خانواده های خود تماس کوتاهی داشته باشند تا روز گذشته شش تن از اين افراد موفق به تماس با خانواده های خود شدند که آقای بهروز توکلی تنها فردی است که تاکنون تماسی با منزل برقرار ننموده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا بر گزارشات دريافتی ، قراربازداشت اين افراد تمديد گرديده است و آنان کماکان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت نظر وزارت اطلاعات مديريت می شود بازداشت هستند ، در بين افراد بازداشتی آقای جمال الدين خانجانی بعلت رژيم غذائی و نياز به غذای گياهی دچار ناراحتی های گوارشی و تغذيه گرديده اند.
وزارت اطلاعات به هفت رهبر بهائيان ايران عنوان داشته است که مدت نامحدودی را در بازداشت به سر خواهند برد و نبايد به آزادی اميدوار باشند. روز گذشته معاونت امنيت استان تهران اتهامات اين افراد را امنيتی اعلام نموده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرين وضعيت رهبران جامعه بهايی در زندان اوين، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016