دوشنبه 21 مرداد 1387

مذاکرات جليلی و سولانا ادامه خواهد يافت، بی بی سی

سعيد جليلی سرپرست مذاکرات اتمی ايران و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا امروز(دوشنبه ۲۱ مرداد) در يک گفتگوی تلفنی توافق کردند که به مذاکرات خود برسر پرونده هسته ای ايران ادامه می دهند.

بر اساس گزارش تلويزيون ايران، آقای سولانا و آقای جليلی توافق کردند که "گفتگوها را در فضای سازنده ادامه دهند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر آقای سولانا در بروکسل نيز اين گفتگوی تلفنی را تاييد کرده است. يکی از مقامات دفتر آقای سولانا به خبرگزاری رويترز گفته است: "امروز گفتگوهايی بين آقای جليلی و آقای سولانا انجام شده. چيزی تغيير نکرده است. ما به سياست دوسويه خود ادامه خواهيم داد. راههای ارتباط باز خواهند ماند."

او در توضيح "سياست دوسويه" می گويد: "از يک سو فشار برای تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و از سوی ديگر پيشنهاد مذاکره به ايران برای گفتگو درباره بسته پيشنهادی."

گفتگوهای تلفنی سرپرست مذاکرات هسته ای ايران و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا تنها چند روز پس از اين انجام شده که اتحاديه اروپا تحريم های تازه ای از جمله محدوديت روی اعطای وام و اجازه بازرسی دقيق تر محموله های زمينی، هوايی و دريايی به مقصد ايران را به اجرا گذاشت.

روز ۱۹ جولای آقای جليلی و آقای سولانا در ژنو با يکديگر ديدار و درباره بسته پيشنهادی کشورهای ۱+۵ برای ترغيب ايران به متوقف کردن غنی سازی اورانيوم گفتگو کردند.

برخی کشورهای غربی می گويند که هدف ايران از غنی سازی اورانيوم ساخت تسليحات هسته ای است اما ايران بارها اين ادعا را رد کرده است.

روز چهارشنبه گذشته آمريکا، بريتانيا، و اعضای گروه ۱+۵ اعلام کردند که اگر ايران "پاسخ روشنی" به بسته پيشنهادی ندهد، "چاره ای جز اعمال تحريم های بيشتر ندارند."

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مذاکرات جليلی و سولانا ادامه خواهد يافت، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016