سه شنبه 22 مرداد 1387

حبيب الله لطيفی دانشجوی سنندجی به اعدام محکوم شد، مجموعه فعالان حقوق بشر

حبيب الله لطيفی دانشجوی حقوق دانشگاه ايلام ، ۲۶ ساله و ساکن سنندج که در مهرماه سال گذشته بازداشت گرديد بود به اعدام محکوم گرديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين دانشجوی سنندجی ۲۶ ساله و فعال مدنی که سابقه عضويت در جمعيتهای مدافع حقوق بشر را نيز داراست متهم به هواداری از گروه محارب گرديده است ، حکم صادره روز جاری به آقای نعمت احمدی وکيل مدافع نامبرده ابلاغ گرديد، شايان ذکر است آقای لطيفی در زمان بازداشت خود و در اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است به طوريکه وی به خونريزی کليوی و ناراحتی ريوی مبتلا گرديد و همچنين بيماری برونشيتی که نامبرده از کودکی مبتلا و در آستانه بهبودی قرار گرفته است مجددا در شرايط سلول انفرادی رو به وخامت گرائيده است.
نامبرده مدتی را بر اثر شکنجه های وارده در بيمارستان تامين اجتماعی سنندج بستری گرديده بود. با صدور حکم اعدام حبيب الله لطيفی در طی روزهای اخير فعالان سياسی و مدنی محکوم به اعدام شده در کردستان به سه تن افزايش يافت دو محکوم ديگر انور حسين پناهی و ارسلان اوليايی نام دارند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حبيب الله لطيفی دانشجوی سنندجی به اعدام محکوم شد، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016