سه شنبه 29 مرداد 1387

تاسيس دفتر پژوهش های جبهه ملی ايران

تاسيس دفتر پژوهش های جبهه ملی ايران برای پشتيبانی از هيئت رهبری , گامی استوار برای مدرن کردن جبهه ملی ايران و مستحکم تر کردن پيوند جبهه ملی با جامعه جوان ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انتخاب آقايان دکتر علی حاج قاسمعلی، مهندس حميدرضا خادم، مهندس آرش رحمانی و مهندس اشکان رضوی برای تحقيق٬نظرخواهی و ارائه آمار به جبهه ملی ٬اقدامی مهم است و ديد وسيعی برای تصميم گيری و سياست گذاری به اين مهمترين نهاد ملی و سکولار در ايران را ميدهد.پيروزی جبهه ملی ايران, قديمی ترين خانه استقلال و آزادی در خاور ميانه , بر استبداد و تماميت خواهی ٬مستلزم واردن کردن خون جوان به آن است.

تشکل های جبهه ملی ايران در آمريکا و اروپا اين حسن انتخاب را به هيئت رهبری جبهه ملی, آقايان استاد اديب برومند , مهندس اميرانتظام ٬ دکتر باوند٬دکتر رشيدی و سرلشگر فربد تهنيت گفته و آرزوی موفقيت جبهه ملی ايران را دارند.


دفاتر جبهه ملی ايران

آمريکا (بوستون /کاليفرنيا /واشنگتن)
اروپا(آلمان /بريتانيا/بلژيک/سوئد/هلند/قبرس)
سازمان زنان (آلمان/قبرس)
سازمان جوانان(آلمان/سوئد/قبرس)

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تاسيس دفتر پژوهش های جبهه ملی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016