سه شنبه 12 شهریور 1387

دورنمای انتخابات در گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با تقی رحمانی، عليرضا نامور حقيقی و روزبه ميرابراهيمی

فرنگيس حبيبی - برنامه زمينه ها و زمانه ها - هرچند هنوز ده ماه به انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری در ايران مانده است ولی کارزار رقابت های جناحی که گاه رنگ خصومت شخصی نيز به خود می گيرد مدتی است که آغاز شده است. ميان نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تعارض های گاه شديدی به چشم ميخورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ميان اصولگرايان شخصيت هايی مانند محمد باقر قاليباف، هاشمی رفسنجانی ، علی لاريجانی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد از جمله نامزد های مطرح شناخته می شوند.

در صفوف اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی از هم اکنون مهدی کروبی را نامزد خود اعلام کرده است و محمد خاتمی، حسن روحانی و عبدالله نوری نام هايی هستند که با اطمينانی نسبی به زبان می آيند. صحنۀ سياست ايران از دور به مجمع الجزايری ميماند که به لحاظ منافع يا بينش های سياسی خاص شکل گرفته است و ارتباط و اتصال ميان آنها بسيار نامطمئن و شکننده است.

به نظر تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در تهران، نقش نفر اول در شکل گيری تمايلات انتخاباتی در ايران بسيار چشمگير است و پروژۀ سياسی کمتر مورد نظر است. او می گويد کارزارهای انتخاباتی در ايران شخصيت محور هستند. علاوه بر اين او معتقد است که ايران کشور "دقيقۀ نود" است و ممکن است در هفته ها و روز های آخر قبل از انتخابات عواملی باعث تغيير معادلات سياسی و جناحی شود. او می گويد ملاحظات معيشتی در شهر های کوچک در انتخاب مردم نقش عمده بازی خواهد کرد. به همين دليل است که احمدی نژاد در سال چهارم رياست جمهوری خود همان شعاری را می دهد که کروبی در ابتدای کارزار انتخاباتيش در چهار سال پيش داد.

عليرضا نامور حقيقی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در تورنتوی کانادا، کانديداتوری احمدی نژاد را جدی می داند . با اينحال حمايت آيت الله خامنه ای را از او تعديل می کند. او معتقد است که برای پيروزی در انتخابات بايد در کوريدور های قدرت جايگاه ممتازی داشت، دارای منابع مالی بود ، شبکۀ نفوذ و اطلاع رسانی قوی داشت به ويژه از رسانه ای چون تلويزيون برخوردار بود. او يکی از کمبود های طيف اصلاح طلب را نداشتن تلوزيون می داند. به نظر او شعار تنش زدايی بين المللی به خصوص شعار رابطه با آمريکا ميتواند ضامن موفقيت در انتخابات باشد. او بعيد نمی داند که احمدی نژاد بخواهد از اين کارت استفاده کند. او قابليت موفقيت محمد باقر قاليباف را نيز به خاطر بر خورداريش از شرايط ذکر شده قابل توجه توصيف می کند.

به نظر روزبه مير ابراهيمی، پژوهشگر در آمريکا، حمايت اخير آيت الله خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد ، صرف نظر از نزديکی بينش، در واکنش به حملات مسلسل وار هاشمی رفسنجانی به دولت نهم بوده است. او اين امر را ،که نيروهای اصولگرا و اصلاح طلب منتقد دولت تمام هم و غم خود را برای يافتن جايگزين برای احمدی نژاد به کار می برند، نادرست می داند. او معتقد است اگر جناح های اصولگرا به وحدت نرسند تشتت نيرو ها در انتخابات و دولت برآمده از آن ادامه خواهد يافت زيرا ظرفيت وحدت در ميان آصولگرايان ديگر وجود ندارد . تجربه نشان داده است که ولايت پذيری که می توانست ضامن يکپارچگی اين نيرو ها باشد ديگر عامل تعيين کننده نيست.

[برای شنيدن اين گفتگو اينجا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016