دوشنبه 18 شهریور 1387

فرصت يک ماه و نيمه مجلس به وزير آموزش و پرورش، ايلنا


تهران- خبرگزاری کار ايران
استيضاح وزير آموزش و پرورش با هدف نشان دادن حسن نيت به دولت، پيرو قول وزير و معاونانش پس گرفته شد.
هادی مقدسی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: هدف نمايندگان از بررسی وضعيت آموزش و پرورش و سوال از وزير و طرح مساله استيضاح، تقويت دولت بوده و هست تا در نهايت به تقويت نظام و رضايت مردم منجر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: پس از برگزاری چندين جلسه مشترک ميان نمايندگان خواستار استيضاح با وزيرآموزش و پرورش و معاونانش قرار بر اين شد که اين وزارتخانه در راستای تامين نظر نمايندگان حرکت کند.
نماينده مردم بروجرد در مجلس عنوان کرد: وزير آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس قول داد که نهايتاً تا اول آبان ماه به تمام موارد ذکر شده در استيضاح از جمله مباحث مديريتی، استخدام حق التدريسی‌‏ها، پرداخت مطالبات فرهنگيان و بازنشستگان و احيای نيروهای نهضتی رسيدگی کرده و نظرات نمايندگان را اعمال کنند.
مقدسی تصريح کرد: اين فرصت تقريباً يک ماه و نيمه با هدف نشان دادن حسن نيت به دولت و تقويت آن بوده تا بتوانيم در نهايت نظام را در قلوب مردم تقويت کنيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرصت يک ماه و نيمه مجلس به وزير آموزش و پرورش، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016