دوشنبه 25 شهریور 1387

انکار هولوکاست توسط محمدجواد باهنر در سال ۴۷، فارس


خبرگزاری فارس: شهيد محمدجواد باهنر يکی از شخصيت‌هايی است که در عصر پهلوی، به دروغگويی صهيونيست‌ها اشاره دارد و در سال ۱۳۴۷ درباره غيرواقعی بودن آمار کشته‌شدگان يهودی در جنگ جهانی دوم سخنرانی کرده‌است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اسناد ساواک که توسط مرکز اسناد انقلاب منتشر شده، شهيد محمدجواد باهنر در تاريخ ۱۰آذر۱۳۴۷ در مسجد هدايت راجع به نقش کشورهای استعمارگر در شکل‌گيری اسرائيل و نيز غيرواقعی بودن آمار کشته‌شدگان يهودی در جنگ جهانی دوم سخنرانی کرده‌است.
بر اساس اين گزارش ساواک تهران هم به بخش ۳۱۶ اداره کل سوم در خصوص سخنرانی شهيد باهنر در مسجد هدايت راجع به نقش کشورهای استعمارگر در شکل‌گيری اسرائيل و نيز غيرواقعی خواندن آمار کشته‌شدگان يهودی در جنگ جهانی دوم گزارش داده‌است.
اغراق‌گويی صهيونيست‌ها در باب کشتار يهوديان، برخی محققين و شخصيت‌ها مختلف در ساسر جهان را به واکنش وا داشته است، اما صهيونيست‌ها از راه‌های مختلفی تلاش کرده‌اند تا جلوی هرگونه تحقيق در اين زمينه را بگيرند.
احمدی‌نژاد رئيس جمهور کشورمان در کنفرانس سران اسلامی در مکه مکرمه در آذرماه ۱۳۸۴ با ابراز ترديد درباره آمار کشته‌شدگان در هولوکاست تاکيد کرد کشورهايی که درباره کشتار يهوديان در خلال جنگ جهانی دوم احساس مسئوليت می‌کنند، دولت اسراييل بايد در خاک آنها تاسيس شود.
وی همچنين اظهار داشت آنهايی که معتقديد يهوديان مورد ستم قرار گرفته‌اند، چرا مسلمانان فلسطينی بايد بهای آن را بپردازند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انکار هولوکاست توسط محمدجواد باهنر در سال ۴۷، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016