سه شنبه 26 شهریور 1387

مرخصی يا مرخصی متصل به آزادی برای باقی؟

روز يکشنبه ۲۴ شهريور خبر کوتاهی در خروجی خبرگزاری دولتی ايرنا قرار گرفت مبنی بر اينکه دکتر جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه در ضيافت افطاری خبرنگاران شنبه ۲۳ شهريور اعلام کرده است عمادالدين باقی با دستور دادستان تهران فردا به مرخصی خواهد آمد اما وعده روز شنبه سرانجام با تاخير عملی شد . در حاليکه ۱۷ مهرماه سال جاری يعنی سه هفته ديگر ، دوره محکوميت يکساله باقی تمام می شود به مناسبت ايام ماه رمضان و امور درمانی به وی ده روزمرخصی داده شد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گرچه نهادهای مختلف بين المللی وآخرين آنها اتحاديه اروپا ، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی باقی شده بودند اما درخواست ها و رايزنی های نهادهای مستقل داخلی وشخصيت های مختلف به ويژه پيگيری های حجت الاسلام والمسلمين کروبی و گفتگوهای وی با رئيس قوه قضاييه و دادستان تهران نقش موثری در اين زمينه داشت .
محکوميت يکساله باقی بخاطر تعدادی از مقالات وی در مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بود اما بيش از سه ماه را در سلول های بازداشتگاه ۲۰۹ بسر برد تا درباره پرونده ديگری در ارتباط با فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازجويی شود. پيش از آن نيز باقی در سال ۱۳۷۹ بخاطر اتهامات مربوط به مقاله ای درباره اعدام وقصاص در روزنامه نشاط و نيز مقالات ديگری درباره موضوع قتل های زنجيره ای مجموعا به هفت و نيم سال زندان محکوم شده بود که در مرحله تجديد نظر به سه سال تقليل يافت و پس از سپری کردن مدت محکوميت در اواخر سال ۱۳۸۱ از زندان آزاد شد. اکنون با توجه به بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبنی بر اعطای مرخصی يکماهه به مناسبت ماه مبارک رمضان به هزاران زندانی واجد شرايط مرخصی و نيز با توجه به ماده ۲۲۳آيين نامه سازمان زندان ها درخصوص مرخصی متصل به آزادی زندانيان در سه ماهه آخر محکوميت شان ،پيش بينی می شود مرخصی باقی تا پايان سه هفته باقيمانده از حبس اوتمديد شود.
باقی در حالی از زندان آزاد شد که يک دادگاه در تاريخ ۱۴ مهر ماه در پيش دارد وبه گفته عليزاده طباطبايی يکی از وکلای او ، دومين جلسه محاکمه باقی در خصوص پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مرخصی يا مرخصی متصل به آزادی برای باقی؟' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016