دوشنبه 1 مهر 1387

مـتـکــی: آژانس به حوزه‌هايی که در ماموريتش نيست، وارد نشود، ايسنا

*برخی خود را به خواب زده‌اند
*صدور قطعنامه ناعادلانه خط قرمز ما نيست

وزير امور خارجه کشورمان تاکيد کرد:« آژانس بايد در طرح مطالبش مرزها را رعايت کند و متقابلا جمهوری اسلامی ايران نيز به مرزهای تعهدات خود عمل می کند.»

منوچهر متکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،در پاسخ به اين پرسش که اگر آژانس در آينده نيز از اين مرز پا را فراتر بگذارد، موضع ايران چه خواهد بود؟ گفت:« ما مواضع‌مان را بيان خواهيم کرد. افکار عمومی معيار خوبی برای قضاوت است.»


تحميل خلاف قوانين را نمی‌پذيريم

وی افزود:« اگر کسی خلاف قوانين امری را به ايران تحميل کند، ما آن را نمی‌پذيريم. ما می خواهيم در بحث مذاکرات هسته‌يی به کشورهای ۱+۵ کمک کنيم، وگرنه يک کشور خاص چه حقی دارد، مدعی شود، چرا ايران توانايی‌های قانونی در چارچوب NPT دارد؟»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير امور خارجه گفت: « امروز چند هزار سانتريفيوژ در تاسيسات غنی‌سازی نطنز نصب و درحال کار است و هيچ امر خلاف قانونی هم وجود ندارد.»


برخی کشورها در موضوع هسته‌يی ايران خود را به خواب زده‌اند

متکی درخصوص نشست وزرای خارجه ۱+۵ در حاشيه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره ايران و احتمال بررسی قطعنامه‌ای ديگر عليه ايران با اشاره به گزارش جديد مدير‌کل آژانس، گفت:« قطعنامه برآمده از اراده‌های سياسی تاثيری در تصميمات ما ندارد. ما از هيچ قطعنامه‌ای استقبال نکرده و نمی‌کنيم.»

وی در ادامه با بيان اين که «اگر کسی خودش را به خواب زده باشد، کسی نمی‌تواند او را بيدار کند»، گفت:« برخی کشورها در موضوع هسته‌يی ايران و اينکه اين موضوع از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل شود، خود را به خواب زده‌اند. بنابراين ما شرايط را برای صدور قطعنامه‌ی ديگر مناسب نمی‌دانيم و استدلال خود را در اين‌باره بيان می‌کنيم.»


طرف‌های مقابل را از ورود به يک گام اشتباه ديگر برحذر می‌داريم
اقدام اعتمادساز بايد از تفاهم و توافق متقابل بيرون آيد

وی با بيان اينکه«طرف‌های مقابل را از ورود به يک گام اشتباه ديگر برحذر می‌داريم» ادامه داد:« ما شانس و زمينه‌ای را برای دور جديدی از گفت‌و‌گوها از ژنو فراهم کرديم و توصيه می‌کنيم از اين فرصت استفاده کنند.»

متکی با بيان اين که آنها (۱+۵) در برابر عدم انحراف ايران از مسير صلح آميز که در ۱۳ گزارش البرادعی درباره ايران بر آن تاکيد شده است، ناتوانند؛ از اين رو سعی دارند حالا از موضع اعتمادسازی وارد شوند، افزود:« اما اقدام اعتمادساز بايد از تفاهم و توافق متقابل بيرون آيد و لازمه اين اقدام ادامه مذاکرات است تا به چارچوبی مرضی‌الطرفين دست يابيم.»


آمريکايی‌ها از پاسخ‌های منطقی ايران به سوالات آژانس عصبانی بودند

منوچهر متکی با اشاره به گزارش اخير مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره ايران و باز نگه داشتن موضوع مطالعات ادعايی در قالب مداليتی، گفت:« در چند سال اخير مجموعه ادعاها و ابهامات که مشخصا ازسوی آمريکايی‌ها به آژانس القا می‌شد به سلسله سوالاتی تبديل شد که در سال ۲۰۰۷ در قالب مداليتی مورد توافق بين ايران و آژانس در شش محور عمده از سوی تهران مورد بررسی و پاسخگويی قرار گرفت. ما در تفاهم آژانس اعلام کرديم سوالات و ابهامات مطرح برای آژانس را در چارچوب همکاری‌های جديد بررسی و مورد به مورد شش سوال را پاسخ می‌دهيم.»

وی افزود:« پس از ارايه پاسخ ايران آژانس در نامه‌هايی رسمی و نيز در گزارش‌هايش درباره ايران اعلام کرد که يافته‌های آژانس با اظهارات ايران انطباق دارد.»

وزير امور خارجه گفت:« در پايان اجرای مداليتی به رغم آنکه طبق اين توافق آژانس بايد در چارچوب مداليتی و ماموريتی که براساس اساسنامه برعهده دارد، مسايل را پايان يافته تلقی می‌کرد، آمريکايی‌ها سلسله مطالب جديدی را در اختيار آژانس قرار دادند و آژانس باب اين مطالب را در قالب "مطالعات ادعايی" گشود.»

رييس دستگاه ديپلماسی کشور تاکيد کرد:« پاسخ روشن ايران به شش محور سوالات در قالب مداليتی بايد برای آژانس روشن کرده باشد که اين سلسله از اتهامات و ابهامات اساس و مبنايی ندارد.»

متکی با بيان اين که آمريکايی‌ها در واقع از پاسخ‌های منطقی ايران به سوالات آژانس عصبانی بودند، افزود:« از اين رو، حرکت جديدی را با ادعاهای جديد و اعمال فشار بر برخی اعضای شورای حکام برای باز نگه‌داشتن پرونده هسته‌يی ايران صورت دادند.»

گزارش سپتامبر البرادعی دال بر عدم انحراف فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌يی ايران است


آژانس نبايد به حوزه‌هايی که در چارچوب ماموريتش نيست وارد شود

وی با اشاره به گزارش تازه منتشر شده محمد البرادعی، اظهارداشت:« اين گزارش براستخوان‌بندی تمام گزارش‌های قبلی مبنی بر اين که انحرافی از مسير صلح‌آميز مشاهده نشده است و خلاف مطالبی که از ايران دريافت کرده است نديده است، تاکيد دارد. بنابراين گزارش سپتامبر مديرکل دال برعدم انحراف فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌يی ايران است.»

وزير امور خارجه کشورمان در پاسخ به اين پرسش که اسکلت و استخوان‌بندی تمامی گزارش‌های مدير‌ کل آژانس درباره ايران بر دو‌پهلو بودن و نيت‌خوانی از برنامه هسته‌يی ايران و درخواست‌های فراتر از چارچوب مثل اجرای پروتکل الحاقی توسط ايران استوار است، توضيح داد:« آژانس در چارچوب مقررات و تکاليف اعضا بايد صحبت کند. نبايد به حوزه‌هايی که در چارچوب ماموريت آژانس نيست وارد شود. ممکن است ما داوطلبانه اقدامی را انجام دهيم، اما اين اقدام به معنای اجبار ما در پذيرش آن مثل اجرای پروتکل الحاقی نيست. کما اين که برای مدت قابل توجهی ايران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کرد، اما پاسخ مثبتی دريافت نکرد. در مقابل پاسخ آنها بر فشار به برخی اعضا برای ارجاع پرونده هسته‌يی ايران به شورای امنيت بود.»


صدور قطعنامه ناعادلانه خط قرمز ما نيست

وی با بيان اين که «ما هرگز نمی‌خواستيم موضوع هسته‌يی‌مان به شورای امنيت برود»، به خبرنگار ايسنا گفت:« در عين حال هم نمی‌خواستيم طرف‌های مقابل اين آدرس غلط را داشته باشد که خط قرمز ما نرفتن به شورای امنيت است.»

متکی تصريح کرد:« ما نمی‌خواستيم هيچ قطعنامه‌ای عليه ايران صادر شود، اما صدور قطعنامه ناعادلانه خط قرمز ما نيست.»

وزير امور خارجه با بيان اين که ممکن است در گزارش‌های البرادعی مطالبی مبهم باشد افزود:« اول اين که بايد ديد اين مطالب مبنای قانونی دارد يا خير؟ پذيرش پروتکل الحاقی امری اختياری برای کشورهاست. شايد آمريکا بخواهد هر روز يک تعداد سوال و ادعا درباره ايران مطرح کند، اما ما موظف به پاسخ گويی به هر يک از اين ادعاها نيستيم.»

متکی ادامه داد:« ما فکر می‌کنيم با آژانس نکته خاصی نداريم، اما تلاش ويژه‌ای برای اعمال فشار فنی بر آژانس در موضوع ايران صورت می‌گيرد، چون آنها در کفه سياسی به مشکل برخورده‌اند.»


به همکاری با آژانس ادامه می‌دهيم

وی در پاسخ به اين پرسش که برخی مقامات آژانس و کشورهای عضو شورای حکام با طرح ادعاها و سوالات جديد سعی دارند به دنيا بقبولانند پرونده ايران همچنان باز است، گفت:« ما در چارچوب تعهدات‌ خود و اختيارات آژانس همکاری‌مان با اين نهاد تخصصی بين‌المللی را ادامه می‌دهيم، اما اين به معنای آن نيست که هر چيزی که آژانس مجبور به طرح آن شود را پاسخگو باشيم.»


گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: زهرا اصغری

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مـتـکــی: آژانس به حوزه‌هايی که در ماموريتش نيست، وارد نشود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016