جمعه 5 مهر 1387

برنامه های جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ايران ـ گوتنبرگ به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ايران

ما خواهان رسيدگی به اين جنايات هستيم!

بيست سال از کشتار زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی می گذرد. تابستان سال ۱۳۶۷ شاهد يکی از مخوفترين جنايتهای جمهوری اسلامی در قبال بهترين فرزندان ميهنمان بود وجهانيان در سکوت خود شاهد اين جنايتها بودند. ولی ما هرگز فراموش نخواهيم کرد.
اکنون پس از گذشت بيست سال از آن تاريخ و عليرغم تکرار و بازتکرار اعدامهای مشابه، هنوز هم عمق اين فجايع برای بسياری از سياستمداران، دولتمردان و مردمان کشورهای ديگر شناخته شده نيست.
بايد به اين سکوت پايان داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين راستا و برای گراميداشت ياد عزيزان از دست رفته و دادخواهی اين جنايت ضد انسانی، جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ايران "گوتنبرگ"، اقدام به برگزاری تظاهرات و سميناری کرده است که ارگانها و شخصيتهای سوئدی و ايرانی در آن حضور خواهند يافت و از زوايای مختلف با هدف افشای اقدامات جمهوری اسلامی و راه يابی برای دادخواهی، به گفتگو خواهند نشست.

تظاهرات روز شنبه ۴ اکتبر ساعت ۱۳.۳۰ از ميدان Gustav Adolfs Torg آغاز به حرکت خواهد کرد و پس از پيمودن خيابان مرکزی شهر با سخنرانی نمايندگان احزاب سوندی در Götaplatsen پايان خواهد گرفت.
سميناری در همان روز ساعت ۱۷.۰۰ درJärntorget Folkets Hus با حضور حسين باقرزاده، ايرج مصداقی، ميترا لاگر، سامان خوشبويی، نيکی ميرزايی و ايرج جنتی عطايی برنامه ريزی شده است.
ازهمه هموطنان دعوت می کنيم که در اين تظاهرات و سمينار شرکت فعال داشته باشند.
همچنين در طول هفته جاری در روزهای ۱ ساعت ۱۸.۰۰ـ۲۰.۰۰ اکتبر و ۳ ۲۱.۳۰ـ ۲۳.۳۰ اکتبر دو فيلم از کانال محلی Öppna kanalen پخش خواهند شد که در آنها بخشهايی از فيلم «شاهدان با چشم بند» تهيه شده در کانون دفاع از زندانيان سياسی و «چند تصوير ساده» ساخته جمشيد اکرمی همراه با چند مصاحبه به بينندگان عرضه خواهند شد.
شما را به ديدن اين برنامه ها نيز دعوت می کنيم.

هيئت مديره جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ايران ـ گوتنبرگ
۲۴.۰۹.۲۰۰۸

Copyright: gooya.com 2016