چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فهيمه حاج محمدی وکيل زينب نظرزاده: درخواست توقف حکم اعدام را کرده ام، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - در تلاش برای يافتن وکيل زينب نظرزاده سرانجام دريافتيم که فهيمه حاج محمد علی وکيل تسخيری زينب تمام تلاش های خود را برای به تعويق انداختن حکم اعدام زينب به کار برده است. او در اين باره گفت :« ديروز ۱۴ ارديبهشت در آخرين ساعات اداری اخطاريه ای به دستم رسيد بر اين مبناکه برای اجرای حکم در زندان اوين حاضر شوم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين اخطاريه بسيارغير منتظره بود، چون با توجه به تحقيقات انجام شده و اظهارات شهود پرونده و همسايه ها به نظر می آمد که زينب در شرايط خاصی مرتکب چنين عملی شده است و احتمالا پرونده او در مرحله استيذان مورد برسی مجددا بررسی شود، حتی بين قضات هم اختلاف نظر وجود داشت به طوری که ۳ نفر از قضات رای موافق و دو نفر رای مخالف داده بودند.علی رغم اعتراضی که به عمل آورديم حکم تاييد شد. ديروز هم مجددا بعد از دريافت اخطاريه درخواست توقف حکم را کردم »

فهيمه حاج محمدعلی با اشاره به اين که زينب در وضعيت نامناسبی بسر می برده و ارتکاب او به قتل متوجه آن شرايط هم هست می گويد:«اگردر همان زمانی که زينب دچار مشکل خانوادگی شده بود مرجع يا نهادی برای حمايت از او وجود داشت در آن صورت نه او جان انسان بی گناهی را می گرفت و نه جان خودش را ازدست می داد»

خانم حاج محمدعلی ابراز اميدواری کردکه به دستور مقامات قضايی اجرای حکم متوقف شود و يا اوليای دم از قصاص زينب صرف نظر کنند. قرار است حکم اعدام ساعت ۴ بامداد اجرا شود.

Copyright: gooya.com 2016