سه شنبه 26 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مرگ مغلوب و عشق پيروز است! م. سحر

م. سحر
سيدعلی گفت واجب عينی / هست يک کودتای نعلينی / که از آن احمدی رئيس شود / مافيا گرم لفت و ليس شود / اين وسط رأی ملتی کشگ است / آش گشنيز و دوغ ِ در مشگ است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


http://msahar.blogspot.com

سيدعلی گفت واجب عينی
هست يک کودتای نعلينی
که از آن احمدی رئيس شود
مافيا گرم لفت و ليس شود
اين وسط رأی ملتی کشگ است
آش گشنيز و دوغ ِ در مشگ است
ليک آسدولی غلط پنداشت
تخم لغو ولايتش را کاشت
نسل امروز ، نسل آزادی ست
خار چشم ِ فريب و بيدادی ست
راهزن را ز راه می روبد
راه فردای خويش می کوبد
مرد و زن شير ِ روز ميدانند
گرگ ها را ز شهرمی رانند
دل مام وطن بديشان است
چشم دنيا به شهر ِايران است
تو همان سرنوشت ساز خودی
زين جهنم بهشت ساز خودی
گروطن را ز بد نپيرايی
دوزخ افروز صبح فردايی
وقت آزادگان هم امروز است
مرگ مغلوب و عشق پيروز است
ميهن اينک اميد بسته ترا
چشم در راه دل نشسته ترا
دل در او بسته ای رهاش مکن
گوش جان بسته بر صداش مکن
ميهن آن داستان آينده ست !
که لبان تو اش سراينده ست !
سوگواره ست يا حماسهءحال
تو سراينده ای و او قوآل!ـ

م. سحر
پاريس ، ۲۴خرداد ۱۳۸۸


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016