پنجشنبه 19 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سخنرانی اکبر گنجی در گروه کاری ايران پارلمان اروپا، در روز ۱۸ آذر

اکبر گنجی ظهر روز چهارشنبه ۱۸ آذر با حضور در گروه کاری ايران در پارلمان اروپا، به مدت يک ساعت سخنرانی و به پرسش های حاضران پاسخ گفت. گنجی در ابتدای جلسه گفت:
توجه جهان غرب به محمود احمدی نژاد و جدی گرفتن او اشتباه است. قدرت در ايران در دستان علی خامنه ای است. درآمدهای هنگفت نفتی،برای او استقلال مالی از جامعه پديد آورده است. سازمان های وسيع سرکوب(سپاه پاسداران، بسيج،نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات) مهمترين رکن زمامداری اوست. اگر چه علی خامنه ای با دستگاه های عريض و تويل سرکوبگرش مردم ايران را همچنان سرکوب کرده و می کند، اما جنبش سبز به مقاومت خود ادامه داده و می دهد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ايران دارای پيش شرط های اجتماعی(شهرنشينی، با سوادی، رشد تحصيلات عاليه،رشد طبقه ی متوسط،اجماع نخبگان بر سر دموکراسی و حقوق بشر به عنوان فرهنگ دموکراتيک،خرده جنبش های اجتماعی زنان و کارگران و معلمان و دانشجويان که بدنه ی اصلی جنبش سبز هستند) گذار به دموکراسی است.
ايران روابط گسترده ای با جهان غرب دارد. به همين دليل نمی تواند مشابه کره شمالی رفتار کند. حجم وسيع واردات ناشی از درآمدهای نفتی، وجود چند ميليون ايرانی مقيم جهان غرب که در حال رفت و آمد با ايرانند،فرار مغزها(۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در سال)،۵۰ ميليون جوان زير ۳۵ ساله(۷۰ درصد جمعيت کشور) که از ارزش های مدرن دفاع می کنند و رژيم حاکم در تحميل ارزش های خود به آنها شکست خورده است. اينها برخی از اجزای روابط گسترده ی ايران و جهان غرب اند.
در چنين شرايطی جهان غرب نبايد به گونه ای عمل کند که به جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران صدمه وارد آورد. جهان غرب حق ندارد به جای رژيم خودکامه ی حاکم، ايران، ايرانيان و جنبش سبز آنان را تنبيه و مجازات کند. استفاده از زبان تهديد نظامی به سود رژيم و به زيان جنبش دموکراسی خواهی است. تحريم های اقتصادی مردم ايران را فقيرتر،طبقه ی متوسط را ضعيف و از دور خارج خواهد ساخت. ما با هرگونه تحريمی که درد و رنج مردم ايران را افزايش دهد مخالف هستيم.
تحريم ها بايد معطوف به رژيم سرکوبگر حاکم بر ايران باشد. شورای امنيت سازمان ملل متحد بايد فروش تکنولوژی سرکوب به رژيم ايران را ممنوع سازد. اگر روسيه و چين مانع اين اقدام اند، دولت های غربی بايد فروش تجهيزات سرکوب توسط کمپانی های غربی را ممنوع سازند. صنعت نفت ايران برای حفظ وضع فعلی به سرمايه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی نيازمند است. برآورده کردن اين نيازها بايد منوط به رعايت حقوق بشر شوند. بايد به رژيم فشار آورد تا حق تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری را بپذيرد.
از همه ی اينها مهمتر، رهبران حاکم بر ايران(به رهبری و فرمان علی خامنه ای) ۶ مورد از ۱۱ مورد مصاديق جنايت عليه بشريت را انجام داده و می دهند. ما به دنبال آنيم تا با کمک وکلای بين المللی پرونده ی حقوقی اين موضوع را تهيه کنيم. هر يک از کشورهای اروپايی می تواند به مدافعان حقوق بشر ايرانی کمک کند تا اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل ارسال شود. اگر منافع تجاری و مصلحت سنجی های منطقه ای صرفا مبنای عمل قرار نگيرد،هيچ مانعی برای ارسال اين پرونده از سوی اروپائيان به شورای امنيت وجود ندارد. گنجی سپس به پرسش های حاضران پاسخ گفت.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016