پنجشنبه 17 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

هوشيار باشيم، جان آيت الله صانعی در خطر است، محمدرضا شکوهی فرد

mrshokouhifard@gmail.com

(اين نوشتار مبتنی و مستدل بر هيچ سندی که تا به حال اثبات شده باشد نيست بل محادسه ای ايست از آنچه ممکنست در مغز آلوده کودتاگران در تقابل با جنبش طراحی شده باشد و هشداريست موکد بر لزوم هوشياری بيشتر جنبش در مقابل سناريوهای حاکميت کودتا.)

از دو ماه قبل از رحلت حضرت آيت ا... منتظری پرو‍ژه ای در برخی ارگان های رسانه ای کودتاگران کليد خورد که طی آن سعی شد، با رجعت به سوابق آيت ا... در سالهای آغازين انقلاب و ميانه دهه شصت، چهره روشن و سبز اين مجاهد فقيد راه حسين را که در سراسر لحظات عمر خويش هيچگاه سر بر آستان قدرت نساييد و بوسه بر دستان فتنه گرش نزد و عدالت را در پيشگاه مصلحت ذبح نکرد، مشوش و تيره جلوه دهد. از همان اقسام، افعالی که اهالی بيت کودتا در عملياتی کردنش کم بی بهره از سابقه و تجربه نيستند.

به فعل در آمدن اين پروژه را ، خاصه در چند ارگان اطلاع رسانی کودتا گران از جمله هرزنامه کيهان و فحشنامه رجانيوز طی ماه های آخر زندگی آن فقيه نستوه و آزاده شاهد بوديم ، بلاخص به ايام آخرين زندگی آن بزرگوار که شدت اين عمليات واضح بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پس از رحلت آن عزيز، شايعاتی در برخی محافل دهان به دهان گشت و چندی بعد رسانه های شد، مبنی بر اينکه ترديدهايی در مورد چرايی و چگونگی رحلت آيت ا... مطرح است که بيت معظم و معزز ايشان نيز به نوعی آن را در برخی از ارتباطات خصوصی تصديق کرده اند.

ترديدهايی که نم نمک سويه حقيقی يافته ، رويدادهای پس از رحلت حضرت آيت ا... از جمله در مراسم تشييع پر شکوه پيکر ايشان و بازداشت تنی چند از فعالين مدنی و سياسی و مطبوعاتی نزديک به آن مرحوم و مهمترينش، حوادث تلخ روز عاشورا که مصادف بود با هفتمين روز رحلت مرحوم آيت ا... منتظری، در کنار ورود حاکميت کودتا به فاز تازه ای از تقابل با جنبش فراگير اعتراضی ملت و زمينه سازی جهت پهن نمودن سفره های خون همانند دهه نخستين انقلاب، مبدع اين پرسش مهم در اذهان خواهد بود که آيا اين رويدادها ارتباطی خاص که حکايت از عملياتی شدن سناريويی مشخصی از سوی حکومت باشد با يکديگر ندارند؟

اين روزها شاهديم دقيقا همان پرو‍ژه ای که با حذف شخصيتی حضرت آيت ا... منتظری کليد خورد و نهايتا احتمالا به حذف فيزيکی ايشان انجاميد به نوعی حاق در ارتباط به آيت ا... صانعی در جريان است.

همان فشارها بر ايشان و بيت مکرمش، همان حملات از سوی ارگان های تابلو دار منتسب به کودتاگران که شات بازش را در اطلاعيه مهوع جامعه مدرسين حوزه عليمه در سلب مقام مرجعيت از آقای صانعی ناظر بوديم.

آيا اين رويدادها را وقتی در کنار درگذشت غير منتظره آيت ا... صافی گلپايگانی ، که اتفاقا از مراجع سابقا حامی وضع موجود و پس از انتخابات اخير و رخدادهای در پی اش، مردد در حمايت از دولت کودتا و در عمل در چشم کودتا گران نه يک حامی بل يک عنصر خنثی و شايد تا حدودی مستعد تغيير رويکرد قرار می دهيم، بار ترديدها در ذهنمان وزن افزونتری نمی يابد.

آيا کمی غير طبيعی و ترديد برانگيز نيست دو مرجع عالی رتبه به فاصله سه هفته از يکديگر رحل اقامت در سرای حق افکنند؟ آن هم در اين شرايط؟
آيا پرو‍ژه ای که اکنون از سوی ارگان های آلوده کودتاگران در اطلاعات و اطلاعات سپاه و قوه کذابيه در حال تدوين و در آستانه اجراست ارتباطی با مذکورات که در اين نوشته به چندی از آن اشاره کردم، ندارد؟

آيا خطری مشخص جان آيت ا... يوسف صانعی را تهديد نمی کند؟ اين وقايع در کدام مرحله از اين پروژه کثيف قرار گرفته و مراحل پسينش چيست؟

به نظرم قطعا جان آيت ا... صانعی در خطر جديست و هوشياری ما را می طلبد که مراقب باشيم. اينجانب اگرچه مانند برخی اساتيد صرفا ايستا و متمرکز و راکد در نظرياتی که راديکاليزم را در هر شکل و اشل تبارزش، مذموم و محکوم می دانند، نيستم و چنين نظری ندارم، اما پس از تاملی در شکل تناوبی حوادث اخير و تصميمات کودتاگران دررجوع به برخورد سبيعانه به شکل اوان انقلاب با مخالفين و منتقدين، به اين نتيجه رسيدم که در اين گاه رخدادهای متصل و غير منتظره، بايد هوشياريمان در برخورد با استراتژی آلوده و البته مهتوم حاکميت کودتا بيش از گذشته باشد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016