شنبه 19 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دختران و زنان دستگير شده روز عاشورا تحت فشارهايی طاقت فرسائی قرار دارند، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

تعداد زيادی از دختران و زنان دستگير شده اعتراضات روز تاسوعا و عاشورا در بندان متادون (قرنطينه) زندانی هستند . شرايط اين بند غير انسانی است. دختران و زنان زندانی از سرمای شديد و نبود پوشش کافی برای استراحت و نداشتن لباس رنج می برند.همچنين چندين برابر اين بند زندانی در آن جای داده شده است و زندانی از حداقل امکانات بهداشتی محروم هستند. وضعيت غذای اين بند به لحاظ کمی و کيفی قابل مصرف نيست.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دختران و زنان زندانی در ساعتهای مختلف شبانه روز و گاها چند بار برای بازجوئی برده می شوند . بازجوئی ها با خشونتهای غير انسانی بازجويان همراه است و آنها را تحت فشارهای روحی شديد قرار می دهند و در شرايط طاقت فرسائی بسر می برند. بازجويان وزارت اطلاعات در مراحل مختلف بازجوئی بر روی گرفتن اعترافات تلويزيونی متمرکز هستند. اسامی تعدادی از بازجويانی که در پروژه گرفتن اعترافات تلويزيونی نقش دارند عبارتند از سعيد شيخان،علوی و سيد هستند.

بند متادون (قرنطينه) برای بازداشتهای موقت مورد استفاده قرار می گيرد و دستگير شدگان روز عاشورا در کنار زندانيان عادی وه معتاد نگهداری می شوند.

در حال حاضر علاوه بر بند متادون دختران و زنان دستگير شده اعتراضات عاشورا در بندهای ۲۰۹ و بند ۲۴۰ زندان اوين زندانی هستند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016