سه شنبه 13 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اعتراض همگانی برای جلوگيری از فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در ايران، اطلاعيه سه نهاد مدافع حقوق بشر در ايران

بدنبال اعتراضات مردم به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری و متعاقب آن دستگيری، زندانی، شکنجه و تجاوز و کشتار مردم توسط حاکمين ايران؛ اخيراً نيز دو تن از زندانيان سياسی اين وقايع به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی به جوخه های اعدام سپرده شدند و عده ای ديگر نيز با همين اتهامات در خطر اجرای حکم اعدام هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همانگونه که در اطلاعيه های قبلی هشدار داده بوديم ؛ حاکمين ايران، برای ايجاد جو رعب و وحشت در ميان مردم، در صدد وادار کردن زندانيان سياسی به اعتراف تحت فشار و شکنجه و بدنبال آن به راه انداختن موجی از اعدام زندانيان سياسی هستند تا بدينوسيله مردم را از پيگيری خواستها و مطالباتشان، بخصوص در اعتراضات احتمالی ۲۲ بهمن، منصرف سازند.
با توجه به کارنامه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، حاکمين ايران در جواب به خواستها و اعتراضات مردم همواره سرکوب را به عنوان تنها ابزار انتخاب کرده اند و بدين خاطر اينبار نيز از به راه انداختن موج اعدام زندانيان سياسی ، همانند سالهای ۶۰ و ۶۷، ابايی نخواهد داشت.
ما، بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ايرانی، اعدام اين دو زندانی سياسی را بشدت محکوم می کنيم و از تمامی نهادهای مدنی و حقوق بشر ايرانی و بين المللی و فعالين اجتماعی و سياسی تقاضا می کنيم عليه اين فاجعه حقوق بشری در ايران هر آنچه در توان دارند بکار گيرند.
ضمناً مهمترين راه جلوگيری از گسترش موج اعدام زندانيان سياسی و جلوگيری از ادامه دستگيريها، شکنجه ها و محدوديتهای بيشمار اجتماعی، سياسی و فرهنگی از سوی حاکمين ، اعتراض گسترده و همگانی مردم به اين فاجعه حقوق بشری در ايران و پيگيری سرسختانه ی خواستها و مطالبات مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن و تقاضای آزادی کليه زندانيان سياسی و بازداشت شده گان وقايع اخير از سوی مردم و تمامی فعالين اجتماعی، سياسی، حقوق بشری و ... در داخل و خارج ايران است.

سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ برابر با دوم فوريه ۲۰۱۰
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دفاع از زندانيان سياسی
کميته گزارشگران حقوق بشر
کميته گزارشگران حقوق بشر


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016